;

Novinky

ABIRATERONE VIPHARM nově na trhu.

1. 3. 2023 | Aktuality Všechny specializace

Společnost Vipharm uvádí na trh léčivý přípravek ABIRATERONE VIPHARM 5mg a 10mg.

Léčivý přípravek ABIRATERONE VIPHARM je indikovaný k léčbě vysoce rizikového metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty a metastazujícího karcinomu prostaty rezistentního na kastraci.

ABIRATERONE VIPHARM je plně hrazen ze zdravotního pojištění.

Zkrácená informace přípravku Abiraterone Vipharm

S: Jedna tableta obsahuje abirateroni acetas 500 mg. I: Spolu s prednisonem nebo prednisolonem léčba nově diagnostikovaného, vysoce rizikového mHSPC u dospělých mužů v kombinaci s androgen-deprivační léčbou. Léčba mCRPC u dospělých mužů, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgen-deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována. Léčba mCRPC u dospělých mužů, u nichž došlo k progresi onemocnění při chemoterapeutickém režimu založeném na docetaxelu nebo po něm. D: 1000 mg (dvě 500mg tablety) jako jednorázová denní dávka, která se nesmí užít s jídlem. KI: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Těhotné ženy nebo ženy, které mohou otěhotnět. Těžká porucha funkce jater. Abiraterone Vipharm s prednisonem nebo prednisolonem kontraindikován v kombinaci s Ra-223.  ZU: Opatrnost u pacientů se srdečním selháním, závažnou nebo nestabilní anginou pectoris, nedávno prodělaným infarktem myokardu nebo komorovou arytmií a u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin. Před zahájením léčby, každé dva týdny během prvních tří měsíců léčby a dále jednou měsíčně je nutno měřit hodnoty transamináz v séru. TL: Při sexuální aktivitě s těhotnou musí pacient použít kondom. Při sexuální aktivitě s ženou ve fertilním věku musí pacient použít kondom a zároveň další účinnou antikoncepční metodu.  Ř: Žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. : Infekce močových cest, sepse, hypokalemie, hypertriglyceridemie, srdeční selhání, angina pectoris, fibrilace síní, tachykardie, hypertenze, průjem, dyspepsie, zvýšení ALT a/nebo zvýšení AST, vyrážka, hematurie, periferní edém, fraktury.  EX: 2 roky. UCH: Žádné zvláštní podmínky. DR: Vipharm S.A., ul. A. i F. Radziwiłłów 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko. : 44/302/20-C. R: 10. 2. 2022. RT: 10. 2. 2022. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu informací o přípravku. Úplnou informaci o přípravku získáte na adrese: Vipharm Slovakia s.r.o., organizační složka CZ, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. URČENO PRO ODBORNÍKY.

 

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Sobota 25.03.2023

Jakým objevem přispěli čeští vědci k výzkumu lymeské boreliózy?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři