;

Novinky

Adjuvantní versus neadjuvantní vakcíny proti chřipce – vliv na výskyt hospitalizací ze všech příčin

21. 9. 2022 | Aktuality Kardiochirurgie Kardiologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé

Vyšší účinnost adjuvantní trivalentní chřipkové vakcíny oproti neadjuvantní formě z hlediska prevence hospitalizací ze všech příčin byla dosud prokázána jen po dobu jedné chřipkové sezony a jen u starších osob v ústavních zařízeních. Bude to ale platit i v obecnějším měřítku?

Úvod

Sezonní chřipka má závažný dopad na veřejné zdraví, protože každoročně postihuje miliony lidí, zejména starších 65 let. Relativně vysoká nemocnost a úmrtnost starších dospělých znamená značnou ekonomickou zátěž. Významný podíl přímých zdravotních nákladů souvisejících s chřipkou u osob starších 65 let tvoří náklady na hospitalizaci. Kromě plicních komplikací (např. zápalu plic), které přímo souvisejí s infekcí virem chřipky, zvyšuje u starších pacientů celkovou zátěž riziko nepřímých komplikací. Patří mezi ně kardiovaskulární příhody, cévní mozkové příhody a potenciálně i dlouhodobé zhoršení kognitivních funkcí.

Adjuvantní vakcína proti chřipce  

Adjuvantní trivalentní vakcína proti chřipce (aTIV) kombinuje adjuvans MF59 (emulzi skvalenového oleje ve vodě) a standardní dávku antigenu. Cílem je vyvolat silnější, širší a trvalejší imunitní odpověď proti vybraným kmenům chřipkového viru.

 

Cíl studie

Autoři studie publikované v roce 2022 v Expert Review of Vaccines hodnotili relativní účinnost adjuvantní trivalentní vakcíny (aTIV) v porovnání s neadjuvantní trivalentní (naTIV) nebo kvadrivalentní (naQIV) vakcínou proti chřipce ve standardních dávkách v prevenci hospitalizací ze všech příčin u pacientů starších 65 let během 18 chřipkových sezon v primární péči.

 

Metodika

Veškerá data osob očkovaných vakcínou aTIV nebo naTIV/naQIV během 18 sezon chřipky byla získána z databáze Health Search. S využitím dat z této databáze byla provedena vnořená analýza případů a kontrol. K odhadu poměru šancí (OR) hospitalizací ze všech příčin, k nimž došlo během chřipkové sezony, byla použita podmíněná logistická regrese.

 

Výsledky

Celkem byla hodnocena data 58 252 pacientů, kteří byli poprvé očkováni vakcínou TIV či naTIV/naQIV. Během 18 sezon došlo k 2 504 případům hospitalizace z jakékoliv příčiny (3,46 na 1 000 osob za týden). Aplikace adjuvantní trivalentní vakcíny byla v porovnání s použitím neadjuvantních forem (naTIV/naQIV) spojena s 12% snížením pravděpodobnosti hospitalizace z jakékoliv příčiny (OR 0,88; 95% CI 0,80–0,98).

 

Závěr

Během 18 chřipkových sezon snížila aTIV v porovnání s naTIV/naQIV riziko hospitalizací ze všech příčin u osob starších 65 let o 12 %. Zmíněná studie tak potvrdila další přínos adjuvantních vakcín proti chřipce.

 

(amo)

 

Zdroj: Lapi F., Domnich A., Marconi E., Rossi A., Cricelli C. Adjuvanted versus non-adjuvanted standard-dose influenza vaccines in preventing all-cause hospitalizations in the elderly: a cohort study with nested case-control analyses over 18 influenza seasons. Expert Rev Vaccines. 2022 Aug 19; doi: 10.1080/14760584.2022.2115362. Epub ahead of print. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35984048/.

 

Foto: Pexels.com

Další novinky

Přečíst článek
Kožní a alergické reakce na vakcíny proti onemocnění covid-19: covidová ruka, „celulitida“ i anafylaktický šok

23. 9. 2022

Vakcinace je i v současné době stále zbraní číslo jedna proti celosvětové infekci vyvolané virem SARS-CoV-2. Přináší s sebou nicméně i nežádoucí účinky, od kožních projevů, které rychle odezní, až po ty nejzávažnější.

Přečíst článek
Doplňková léčba omalizumabem může zlepšit efekt alergenové imunoterapie

23. 9. 2022

V časopise Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology byl publikován přehledový článek zabývající se přínosy omalizumabu coby doplňkové léčby k alergenové imunoterapii.

Přečíst článek
Léčba (ne)závažných plicních změn při infekci covid-19 u dětí: jak přesně vypadá?

23. 9. 2022

Virové respirační infekce mají většinou závažnější průběh u dětí, SARS-CoV-2 se však tomuto pravidlu vymyká. Počty nakažených jsou stejné mezi dětmi i dospělými, průběh u dětí je však většinou asymptomatický a u dospělých naopak často až velmi závažný.

Přečíst článek
Plicní fibróza po prodělání covidu-19: hrozí až polovině nemocných

23. 9. 2022

I přesto, že plicní fibróza patří mezi časté následky infekce virem SARS-CoV-2, k její prevalenci, rizikovým faktorům či vlivu komorbidit nebyl až dosud k dispozici dostatek ucelených dat. To se nyní změnilo díky metaanalýze publikované v periodiku Annals of Medicine and Surgery.

Vyhledávání

Kvíz týdne

Neděle 02.10.2022

Vyznáte se v trendech operační léčby kolorektálního karcinomu?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři