;

Novinky

Agomelatin jako finální řešení při intoleranci většiny antidepresivní terapie?

18. 1. 2022 | Kazuistiky Psychologie

Po několikaletém komplikovaném hledání vhodného psychofarmaka se u pacientky podařilo zvládnout depresivní symptomy pomocí agomelatinu.

Úvod

Pacientkou je 56letá žena se smíšenou úzkostně-depresivní poruchou s dyssomnií, hypobulií, anhedonií a hypoenergií, u níž se většina antidepresivní medikace projevila jako neúčinná či byla špatně tolerována.  

Osobní anamnéza

Žena je léčena pro autoimunitní tyreoiditidu s hypotyreózou a osteopenií. Pracuje jako ekonomka, je rozvedená, bydlí se synem a má dobrý vztah se současným přítelem. Ve volném čase má mnoho zálib (cvičení, plavání, sauna, četba), je nekuřačka, alkohol pije příležitostně.

U jiných členů rodiny neudala psychiatrické onemocnění.

 

Psychiatrická anamnéza

 

Pro nástup úzkostně-depresivní symptomatologie v roce 2016 byla zprvu neúspěšně léčena sertralinem v dávce 50 mg u praktické lékařky, posléze byla přidána terapie alprazolem s nutností navyšování dávky. Kvůli riziku vzniku závislosti při navyšování dávek a neuspokojivému psychickému stavu pacientky (plačtivost, dyssomnie, ztráta zájmů, parestezie aj.) byla v roce 2017 odeslána do péče psychiatra.

Objektivní vyšetření

Pacientka byla při vyšetření vigilní, lucidní, plně orientovaná všemi kvalitami, na počátku léčby tenzní a lakrimující, PMT v normě, v kontaktu přiléhavá, myšlení bylo koherentní, žena byla apsychotická a asuicidální. Jednalo se o osobnost premorbidně nepříznivě strukturovanou s tvorbou úzkostně-depresivní symptomatiky, intelektově nadprůměrnou s nevýznamným abúzem, která se vyznačovala intolerancí a neúčinností drtivé většiny antidepresiv.

Léčba a její hodnocení

 

Psychiatrem byl v lednu 2017 vstupně vysazen alprazolam a sertralin byl nahrazen escitalopramem v dávce 5 mg ráno s titrací na dávku 10 mg po dvou týdnech. Vstupně byl k terapii přidán také promethazin 25 mg denně. Po měsíci užívání byl promethazin vysazen pro nadměrný útlum pacientky a escitalopram byl navýšen na dávku 20 mg denně.

Pro minimální efekt byl escitalopram nahrazen v březnu 2017 aktivizačním moklobemidem v ranní dávce 150 mg. Ani tato změna terapie a její postupné navyšování na 600 mg nevedly v průběhu roku 2017 ke zlepšení stavu, navíc se objevily nežádoucí účinky (sucho v ústech, výrazná iritabilita a agitovanost).

Pacientka přestala v červenci 2017 docházet na kontroly a po delší době vyhledala kvůli perzistujícím potížím (úzkost, vnitřní napětí, potíže se spánkem, kolísání nálady, nepřekonatelný pocit únavy) jiného psychiatra.

V září 2019 byla zahájena terapie venlafaxinem v dávce 75 mg a fakultativně oxazepamem (5–10 mg). Pro projevy nežádoucích účinků venlafaxinu (zhoršení spánku, následná dopolední únava, palpitace, hypertenze) byla léčba změněna na trazodon AC v dávce 50 mg večer. Minimální efekt této dávky farmaka vedl k jeho navýšení na 100 mg v červnu 2019, ale pacientka jej opět přestala tolerovat (vznik močové inkontinence, zvýšená unavitelnost po minimální námaze).

Změna medikace na mirtazapin v dávce 15 mg večer nebyla ženou snášena (noční můry, třes, nárůst hmotnosti aj.), a proto se sama vrátila k léčbě trazodonem 50 mg a zkoušela léčivé byliny (meduňku, kozlík, třezalku) či melatonin.

V lednu 2020 pacientka opět změnila psychiatra, který na úzkostně-depresivní potíže nasadil vortioxetin v dávce 5 mg ráno a pro poruchu spánku chlorprothixen 15 mg večer. Nabízená psychoterapie byla ženou razantně odmítnuta. Po měsíci užívání a opětovných problémech s tolerancí léků (podrážděný žaludek, nauzea, nezmírnění psychických potíží) byly oba zmíněné preparáty vysazeny.

V únoru 2020 byla zahájena léčba agomelatinem v dávce 25 mg večer. Po dvou měsících užívání pacientka konečně pociťovala zlepšení stavu, zmizela protrahovaná subdeprese, zlepšila se kvalita spánku, žena se stala aktivnější po pracovní i sexuální stránce. Žádné vedlejší účinky nepozorovala. Její sporadické úzkostné stavy, dané vnějšími okolnostmi, reagují velmi dobře na jednorázové podání alprazolamu 0,25 mg. Pro posílení usínání byl do medikace přidán tiaprid 100 mg na večer dle potřeby.

Závěr

Případ dokumentuje závažný problém u části psychiatrických pacientů s intolerancí většiny ordinovaných psychofarmak. U zmíněné pacientky bylo postupně vystřídáno 10 rozličných preparátů (!), než se po 4 letech hledání podařilo její depresivní symptomy zvládnout pomocí agomelatinu. Agomelatin lze navíc použít i v léčbě neorganické insomnie u pacientů s vrozeným syndromem prodlouženého QT intervalu, kardiostimulátorem a dalšími kardiálními omezeními, kvůli kterým nelze předepsat jiné látky s hypnotickým účinkem.

Další novinky

Přečíst článek
Aplikace CoVis zhodnotí riziko nákazy koronavirem pomocí AI

18. 5. 2022

Efektivní sběr dat a hodnocení míry rizika nákazy patří k pilířům úspěšného zvládnutí stále nekončící pandemie covidu-19. Mobilní aplikace CoVis dokáže díky strojovému učení analyzovat velký objem dat, a poskytnout tak velmi přesné zhodnocení rizika nákazy.

Přečíst článek
Zvyšování dávek antikonvulziv v těhotenství: ano, nebo ne?

18. 5. 2022

Těhotné ženy s epilepsií mohou procházet výkyvy hladin léků a tím mohou být vystavené zvýšenému riziku záchvatů. Změny koncentrací léčiv ale dosud nebyly objektivizovány na větším vzorku žen a porovnány v různých stadiích těhotenství. To se změnilo s následující studií.

Přečíst článek
Umělá inteligence zpřesní diagnostiku srdečních onemocnění

5. 5. 2022

Odlišit srdeční amyloidózu od hypertrofické kardiomyopatie je vzhledem k jejich odlišné prognóze i způsobu léčby naprosto zásadní. Vědci ze Smidt Heart Institute v Kalifornii vyvinuli nástroj umělé inteligence, který kardiologům diagnostiku těchto dvou onemocnění velmi usnadní.

Přečíst článek
Diagnostika lymské boreliózy: klinická diagnóza vs. krevní obraz

4. 5. 2022

Přesná diagnostika je u boreliózy klíčem ke správné léčbě. Podle aktuálních guidelines je u pacientů z endemických oblastí, kteří mají erythema migrans a mohli mít přisáté klíště, doporučeno řídit se klinickým nálezem, nikoliv pouze laboratorními výsledky.

Vyhledávání

Kvíz týdne

Středa 18.05.2022

Víte, jaká metoda patří mezi základní modality lokální léčby chronických ran?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři