;

Novinky

ASDUTER 28 tablet od 1.5. opět dostupný na trhu.

1. 5. 2024 | Aktuality Všechny specializace

Léčivý přípravek ASDUTER s účinnou látkou aripiprazol je určen k léčbě schizofrenie a bipolární afektivní poruchy. ASDUTER je od 1.5. na trhu v balení 28 tablet, v silách 10 mg, 15 mg a 30 mg, a je plně hrazený ze zdravotního pojištění.

ASDUTER 30 mg je aktuálně na trhu jediný léčivý  přípravek s obsahem účinné látky aripiprazol v síle 30 mg v jedné tabletě.

Zkrácená informace o přípravku ASDUTER

S: Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg, resp. 15 mg, resp. 30 mg. IS: Antipsychotikum I: Léčba schizofrenie u dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších; léčba středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy I a prevence nových manických epizod u dospělých, léčba středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy I u dospívajících ve věku 13 let a starších. D: 10-30 mg/den. Dospělí: schizofrenie, počáteční dávka 10 nebo 15 mg 1x denně, udržovací dávky 15 mg/den; manické epizody u bipolární poruchy i jejich prevence 15 mg 1x denně. Dospívající: schizofrenie i manické epizody, 10 mg/den. KI: Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.
ZU: Výskyt sebevražedného chování časně po zahájení léčby aripiprazolem.

IT: V případě současného podávání aripiprazolu a silných inhibitorů CYP3A4 nebo CYP2D6 má být dávka aripiprazolu snížena. V případě současného podávání aripiprazolu a silných induktorů CYP3A4 má být dávka aripiprazolu zvýšena.
TL: Nemá se během těhotenství užívat, aniž by očekávaný přínos jasně ospravedlnil potenciální riziko pro plod. Pacientkám se má doporučit, aby v průběhu terapie aripiprazolem nekojily.
NÚ: Neklid, nespavost, úzkost, extrapyramidové poruchy, akatizie, tremor, závratě, somnolence, sedace, hypersekrece slin, bolest hlavy, rozmazané vidění, dyspepsie, zvracení, zácpa.
EX: 3 roky. Po prvním otevření HDPE obalu: 56 dnů
RČ: 68/332/15-C, 68/333/15-C, 68/334/15-C.
R: 8. 7. 2015.
RT: 16.10.2020.
Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.
Úplnou informaci o přípravku získáte na adrese: Vipharm Slovakia s.r.o., organizační složka CZ, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Sobota 18.05.2024

Pro který typ pneumonie může být zdrojem bakteriální mikroflóra dutiny ústní?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři