;

Novinky

Bupropion u depresivní fáze bipolární afektivní poruchy

16. 1. 2023 | Kazuistiky Psychiatrie Psychologie

Kazuistika popisuje velmi dobrý účinek a současně dobrou toleranci bupropionu u mladé ženy se suspektní bipolární afektivní poruchou.

Osobní anamnéza

Pacientkou je 31letá žena, která je sledována a léčena pro úzkosti a nespavost. 

Její rodinná anamnéza je bez psychiatrické zátěže, otec ženy trpí epilepsií. V osobní anamnéze udává prodělání zánětu mozkových blan ve 20 letech, jinak obtíže nemá.

Již v roce 2019 užívala na noc trazodon po dobu přibližně 3 měsíců, krátce jej vysadila, ale po necelém měsíci se k této léčbě opět vrátila. Zpětně referuje i zkušenost s bromazepamem, ovšem pouze s přechodným efektem. Anamnesticky udává točení hlavy v souvislosti s trazodonem a pocit bušení srdce.

Žena nárazově kouří, alkohol neguje. Pokud jde o drogy, uvádí ojedinělé experimenty s halucinogeny a stimulancii. Je svobodná, žije sama, pracovala v administrativě, ale nyní jí byla přiznána invalidita druhého stupně.

 

Nynější onemocnění

Depresivní prožívání.

 

Rizikové faktory

Rizikové faktory nemá.  

 

Objektivní vyšetření

V podélném průřezu je žena orientovaná všemi směry správně, lucidní, navazuje přiléhavý společensky diferencovaný kontakt. Náladou je v posledním období depresivní, anhedonická, hypobulická až abulická (mírné projasnění po úpravě medikace). Pacientka také udává komorbidní panické úzkostné ataky.

Přítomné jsou výkyvy hypomanického rozměru s kratším trváním. Psychomotorické tempo je snížené. Z anamnézy má období s rychlým cyklováním, zachyceny byly až smíšené fáze, v posledních měsících ale převažuje depresivní symptomatologie. Myšlení je souvislé, bez narušení koheze, klinicky nebyly zachyceny pseudoinkoherence ani bludné obsahy, bez halucinací. Intelekt i mnestické funkce jsou přiměřené.

Osobnost vykazuje cykloidní rysy, v anamnéze je abúzus stimulancia a experimenty s halucinogeny, nyní bez syndromu závislosti. Pacientka má dyssomnie syntonně

s výkyvy nálady, aktuálně udává noční můry, její apetence k jídlu je střídavá.

Objevilo se taktéž sebepoškození, suicidální myšlenky v depresivních fázích, které vždy racionálně korigovala, neměla suicidální tendence. Nosognose je zachována.

 

Provedená laboratorní vyšetření i EKG byly bez patologických hodnot.

 

Diagnóza

Depresivní fáze středně těžká, v diferenciální diagnóze v rámci bipolární afektivní poruchy.

 

Průběh terapie

Po navedení pacientky na bupropion, postupně navyšovaný na dávku 300 mg denně, u ní dochází k projasnění v náladě a prolomení anhedonie, apatie a hypobulie. Žena se stává přiměřeně aktivní a její spánkový režim se upravuje. Nedochází k patické elaci v náladě. Spolupráce při léčbě je hodnocena jako velmi dobrá (max. 100 body).

 

Závěr

Bupropion vedl k prolomení depresivní symptomatologie, byl velmi dobře tolerovaný. U této mladé ženy nevede k váhovému přírůstku, pravděpodobně tato rizika koriguje při komedikaci antipsychotikem. Rychlý nástup účinku, pevná remise a absence přesmyku do hypomanického obrazu znamenaly u sledované pacientky bezpečný a efektivní způsob zvládnutí deperesivní fáze v rámci suspektní bipolární afektivní poruchy.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Neděle 10.12.2023

Netypické projevy asociované se syndromem karpálního tunelu

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři