;

Novinky

DERIN 200 mg po 30 tabletách opět na trhu.

1. 6. 2024 | Aktuality Všechny specializace

Společnost Vipharm vrací na trh léčivý přípravek DERIN 200 mg v balení po 30 tabletách.

Léčivý přípravek Derin s účinnou látkou quetiapin je určen k léčbě schizofrenie a bipolární afektivní poruchy a je plně hrazen ze zdravotního pojištění.

DERIN s obsahem účinné látky quetiapin 25 mg je aktuálně dostupný v balení   50 tablet a je plně hrazen ze zdravotního pojištění při preskripci odborníků v psychiatrii i neurologii.

Zkrácená informace přípravku Derin

S: Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 nebo 200 mg (ve formě quetiapini fumaras).

I: Schizofrenie, bipolární poruchy a prevence jejich recidiv.

D: Schizofrenie: 2x denně, celková denní dávka 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den).  Od čtvrtého dne musí být dávkování titrováno do obvyklé účinné dávky 300-450 mg/den. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta lze dávku upravit v rozmezí 150-750 mg/den. Manické epizody u bipolární poruchy: 2 x denně. Celková denní dávka 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Dávkování je možné dále upravovat až na 800 mg/den 6.den, přírůstky by však neměly být vyšší než 200 mg/den. Depresivní epizody u bipolární poruchy: 1x denně (před spaním); 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. Prevence recidivy u bipolární poruchy: Dávka v rozmezí 300-800 mg/den podáváno dvakrát denně. Doporučená denní dávka je 300 mg.

KI: Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, konkomitantní podávání inhibitorů cytochromu P450/3A4 (inhibitory HIV-proteázy, erythromycin, klarithromycin a nefazodon, azolová antimykotika).

IT: V kombinaci s jinými centrálně působícími léky a s alkoholem.  

TL: Kojící ženy by měly být informovány, aby se vyvarovaly kojení, pokud užívají Derin. 

Ř: Pacienti musí být varováni, aby neřídili ani neovládali stroje do té doby, než se projeví jejich individuální odpověď na léčbu.

NÚ: Ospalost, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie, zvýšení hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edém.

EX: 30 měsíců.

uCH: Původní obal.

DR: Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwiłłów 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko.

RČ: Derin 25mg 68/053/09-C, Derin 200 mg 68/056/09-C.

R: 21.01.2009.

RT: 29.11.2018

Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Úplnou informaci o přípravku získáte na adrese: Vipharm Slovakia s.r.o., organizační složka CZ, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Středa 19.06.2024

Věděli byste, jaké jsou v současnosti cílové hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s odlišným kardiovaskulárním rizikem?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři