;

Novinky

Donpethon v balení 84 tablet nově na trhu

1. 6. 2024 | Aktuality Všechny specializace

DONPETHON je léčivý přípravek s obsahem účinné látky donepezil a je indikován k symptomatické léčbě mírné až středně těžké Alzheimerovy demence.

DONPETHON je na trhu v silách 5 mg a 10 mg nově v balení po 84 tabletách.

DONPETHON je plně hrazený ze zdravotního pojištění i pro preskripci GP.

Zkrácená informace přípravku Donpethon

S: Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum 5,22mg resp. 10,44 mg, což odpovídá donepezilum 4,56 mg resp. 9,12 mg. I: Donepezil je indikován k symptomatické léčbě mírné až středně těžké Alzheimerovy demence. D: Léčba se zahajuje dávkou 5mg, 1x denně per os večer, těsně před ulehnutím. Po jednoměsíčním klinickém zhodnocení účinku dávky 5 mg/den je možné dávku zvýšit na 10 mg, 1x denně. Maximální doporučená denní dávka je 10 mg. KI: Hypersenzitivita na léčivou látku, piperidinové deriváty nebo na kteroukoli pomocnou látku. IT: Ketokonazol zvyšoval průměrné koncentrace. Rifampicin, fenytoin, karbamazepin a alkohol mohou snižovat hladiny. Existuje možnost synergního účinku při současné léčbě léčivými přípravky jako je sukcinylcholin, jiné neuromuskulární blokátory nebo cholinergní agonisté nebo beta blokátory, které mají vliv na srdeční vedení. TL: Neměl by se používat během těhotenství, pokud to není nezbytné. Ženy užívající donepezil by neměly kojit. Ř: Malý až střední vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. NÚ: Průjem, svalové křeče, únava, nevolnost, zvracení a nespavost. Dále anorexie, halucinace, agitovanost, noční můry, agresivní chování, závratě, synkopa, vyrážka, svědění, inkontinence moči, bolest hlavy. EX: 3 roky. uCH: Žádné zvláštní podmínky. DR: Vipharm S.A., ul. A. i F. Radziwiłłów 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko. RČ: 5 mg: 06/083/08-C, 10 mg: 06/084/08-C. R: 13.2.2008. RT: 13.5.2016. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Úplnou informaci o přípravku získáte na adrese: Vipharm Slovakia s.r.o., organizační složka CZ, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Středa 19.06.2024

Věděli byste, jaké jsou v současnosti cílové hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s odlišným kardiovaskulárním rizikem?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři