;

Novinky

Doplňková léčba omalizumabem může zlepšit efekt alergenové imunoterapie

23. 9. 2022 | Aktuality Alergologie a imunologie

V časopise Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology byl publikován přehledový článek zabývající se přínosy omalizumabu coby doplňkové léčby k alergenové imunoterapii.

Pro odborný portál Medscape komentovali tento text zkušení američtí alergologové včetně vedoucí původní práce.

 

Lepší účinnost a snášenlivost terapie díky omalizumabu

Alergenová imunoterapie, která se uplatňuje u řady respiračních a potravinových alergií i alergií na hmyzí bodnutí, může mít různé nežádoucí účinky a v některých případech ji provází špatná adherence k léčbě. Jedním z limitujících faktorů je například časová náročnost této léčby. Tyto skutečnosti by měly vést ke zvýšené pozornosti alergologů k doplňkové léčbě, která by mohla zlepšit účinnost a bezpečnost terapie a zkrátit čas nutný k desenzibilizaci.

 

Přehledový článek americké alergoložky Jennifer A. Dantzer z předního lékařského centra Johns Hopkins School of Medicine ukazuje, že vhodnou doplňkovou léčbou k alergenové imunoterapii může být omalizumab. Tato humanizovaná monoklonální protilátka odvozená z rekombinantní DNA, která se selektivně váže na lidský imunoglobulin E, má potenciál zlepšit účinnost léčby alergie a snížit výskyt nežádoucích účinků.

 

Plusy a minusy doplňkové léčby

Podávání omalizumabu se jeví jako nejvhodnější u pacientů, kteří mají zvýšené riziko nežádoucích reakcí na alergenovou imunoterapii. U této skupiny alergiků by podle autorů článku byl přínos omalizumabu nejsignifikantnější. Slibné výsledky této doplňkové léčby byly pozorovány u alergické rinitidy i různých potravinových alergií. Podávání omalizumabu snižuje riziko mírných i závažných reakcí na alergenovou imunoterapii v její počáteční fázi a urychluje proces desenzibilizace.

Nevýhodou doplňkové terapie omalizumabem je omezený efekt, který přetrvává pouze po dobu jeho užívání. Dalším negativem může být kromě vysoké ceny také injekční forma terapie. Ne každý pacient je ochoten docházet na injekce ve dvou- až čtyřtýdenních intervalech. Omalizumab není schválen jako doplňková léčba k alergenové imunoterapii, nicméně jeho potenciál mohou brát lékaři v potaz u pacientů, kteří ho již užívají z jiných důvodů (přídatná léčba ke zlepšení kontroly astmatu) nebo u kterých zvažují jeho nasazení právě kvůli astmatu.

 

Shrnutí a závěr

Omalizumab lze podle poznatků publikovaných v přehledovém článku užívat coby doplňkovou léčbu alergenové imunoterapie jak v perorální, tak subkutánní formě. V obou případech může tato anti-IgE protilátka přispět k rychlejší úlevě od symptomů alergie, zlepšit účinnost a snášenlivost alergenové imunoterapie a snížit riziko nežádoucích reakcí na léčbu. Autoři článku ovšem podotýkají, že optimální dávkování omalizumabu v rámci doplňkové léčby, doba jeho užívání, přesná specifikace pacientů, kteří z tohoto postupu budou nejvíce profitovat, i hodnocení dlouhodobého efektu uvedené léčby vyžadují podrobnější rozbor všech uvedených faktorů.

 

(pak)

 

Zdroje:

  1. Omalizumab Add-on Offers Benfit in Efficacy and Improving Tolerability of Allergen Immunotherapy. 3. prosince 2021, Medscape Network Medical News. Dostupné na https://www.univadis.com/viewarticle/omalizumab-add-on-offers-benefit-in-efficacy-and-improving-tolerability-of-allergen-immunotherapy-88b7006d-9abb-4491-af6a-897d899e31c9.
  2. Dantzer J. A., Wood R. A. Update on omalizumab in allergen immunotherapy. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2021 Dec 1; 21 (6): 559–568; doi 10.1097/ACI.0000000000000781. PMID: 34419967. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34419967/.

 

 

Další novinky

Přečíst článek
Kožní a alergické reakce na vakcíny proti onemocnění covid-19: covidová ruka, „celulitida“ i anafylaktický šok

23. 9. 2022

Vakcinace je i v současné době stále zbraní číslo jedna proti celosvětové infekci vyvolané virem SARS-CoV-2. Přináší s sebou nicméně i nežádoucí účinky, od kožních projevů, které rychle odezní, až po ty nejzávažnější.

Přečíst článek
Léčba (ne)závažných plicních změn při infekci covid-19 u dětí: jak přesně vypadá?

23. 9. 2022

Virové respirační infekce mají většinou závažnější průběh u dětí, SARS-CoV-2 se však tomuto pravidlu vymyká. Počty nakažených jsou stejné mezi dětmi i dospělými, průběh u dětí je však většinou asymptomatický a u dospělých naopak často až velmi závažný.

Přečíst článek
Plicní fibróza po prodělání covidu-19: hrozí až polovině nemocných

23. 9. 2022

I přesto, že plicní fibróza patří mezi časté následky infekce virem SARS-CoV-2, k její prevalenci, rizikovým faktorům či vlivu komorbidit nebyl až dosud k dispozici dostatek ucelených dat. To se nyní změnilo díky metaanalýze publikované v periodiku Annals of Medicine and Surgery.

Přečíst článek
Adjuvantní versus neadjuvantní vakcíny proti chřipce – vliv na výskyt hospitalizací ze všech příčin

21. 9. 2022

Vyšší účinnost adjuvantní trivalentní chřipkové vakcíny oproti neadjuvantní formě z hlediska prevence hospitalizací ze všech příčin byla dosud prokázána jen po dobu jedné chřipkové sezony a jen u starších osob v ústavních zařízeních. Bude to ale platit i v obecnějším měřítku?

Vyhledávání

Kvíz týdne

Neděle 02.10.2022

Vyznáte se v trendech operační léčby kolorektálního karcinomu?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři