;

Novinky

Efekt léčby bupropionem u pacienta s úzkostí a sedací při léčbě SSRI

19. 7. 2023 | Kazuistiky Psychiatrie Psychologie

Kazuistika prezentuje úspěšný převod medikace ze SSRI na NDRI u mladého pacienta s depresivní poruchou a úzkostí.

Osobní anamnéza

Muž, 24 let, pochází z rodiny bez psychiatrické heredity, ovšem s narušenými rodinnými vztahy. Matka, otec i sourozenci jsou zdrávi. Pacient se neléčí s žádným chronickým onemocněním a úrazy, operace či alergie neguje. Alkohol pije příležitostně, kouří 20 cigaret denně a v minulosti po dobu šesti měsíců kouřil denně THC. Dříve měl potíže s gamblingem, nyní se hazardu snaží vyhýbat. Má partnerku, je bezdětný a žije sám v bytě. V současnosti je v pracovní neschopnosti.

Nynější onemocnění

Pacient s depresivní poruchou měl nevyhovující medikaci, kterou bylo nutné racionalizovat.

 

Rizikové faktory

Za rizikový faktor byl označen maladaptivní vývoj v primární rodině, narušené vztahy a jejich dopad na současné prožívání.

 

Objektivní vyšetření

Pacient byl při vyšetření lucidní, orientovaný všemi kvalitami, spolupracoval a odpovídal adekvátně. V popředí byla narušená struktura osobnosti, pocity prázdnoty a méněcennosti a narušené vztahy. U muže byly pozorovány emočně nestabilní rysy, sociální fobie a depresivní nálada. Laboratorní vyšetření a zobrazovací metody nebyly vstupně nutné.

 

Diagnóza

Depresivní porucha středně těžké fáze a úzkostná symptomatika.

 

Průběh terapie

Pacient je psychiatricky sledován od roku 2019, v minulosti byl dvakrát hospitalizován na psychiatrii a nyní je v ambulantní péči. Léčba paroxetinem, buspironem a trazodonem vedla k nárůstu hmotnosti, snížení výkonnosti a sexuální dysfunkci. Trazodon a buspiron byly v novém nastavení léčby ponechány, avšak paroxetin byl formou zkřížené titrace převeden na bupropion do cílové dávky 300 mg denně. Tato medikace měla efekt a u pacienta je nově patrná stabilizace depresivní poruchy, minimum výskytu úzkostných stavů a kvalitní spánek. Po změně medikace odezněla apatie, nevýkonnost a hypobulie. Pacient je bez obezity a sexuální dysfunkce.

 

Závěr

Kazuistika dokládá, jak může pacient s depresivní poruchou a úzkostí profitovat z převodu medikace ze SSRI na NDRI. V kombinaci s psychoterapií má léčba dobrý efekt a její účinnost je hodnocena 80 ze 100 maximálních bodů.

 

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Neděle 10.12.2023

Netypické projevy asociované se syndromem karpálního tunelu

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři