;

Novinky

Existuje vztah mezi příjmem magnezia a incidencí diabetu 2. typu a cévních mozkových příhod?

8. 6. 2020 | Aktuality Diabetologie Kardiologie

Cílem systematického přehledu a metaanalýzy publikovaných v roce 2020 v BMJ Open bylo aktualizovat poznatky o incidenci diabetu 2. typu a jednotlivých typů CMP v závislosti na příjmu hořčíku.

Úvod

Cévní mozkové příhody (CMP) patří mezi typické makrovaskulární komplikace diabetu 2. typu (T2D) a celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto je hledání účinných preventivních opatření stále aktuální. Je známo, že magnezium představuje důležitý kofaktor řady enzymů v metabolizmu glukózy, produkci bílkovin a v syntéze nukleových kyselin. Nízká hladina magnezia je spojována s chronickými chorobami (např. zvýšenou inzulinovou rezistencí, diabetem 2. typu, kardiovaskulárními chorobami, migrénou, osteoporózou aj.). Denní příjem hořčíku ve formě celozrnných obilnin, listové zeleniny či ořechů není ve vyspělých státech často dostatečný.

Metody

Metaanalýza zahrnovala celkem 41 studií s 53 kohortami pacientů. Při porovnání skupin pacientů s nejvyšším a nejnižším příjmem magnezia bylo zjištěno o 22 % nižší riziko vzniku diabetu 2. typu (RR 0,78, 95% CI 0,75–0,81, p < 0,001), o 11 % nižší riziko všech CMP (RR 0,89, 95% CI 0,83–0,94, p < 0,001) a o 12 % nižší riziko ischemické cévní mozkové příhody (RR 0,88, 95% CI 0,81–0,95, p = 0,001). Statisticky významný inverzní vztah mezi příjmem magnezia a rizikem vzniku diabetu 2. typu byl potvrzen i po úpravě na konzumaci vlákniny (RR 0,79, p < 0,001). Analýza podskupin ukázala, že riziko vzniku jakékoliv CMP i ischemické CMP bylo konzumací magnezia výrazněji sníženo u žen, u osob s body mass indexem (BMI) ≥ 25 mg/m2, při délce sledování více než 12 let a také u populace Severní Ameriky a Evropy v porovnání s obyvateli Asie.

Závěr

Tato metaanalýza potvrzuje, že příjem magnezia negativně koreluje s rizikem vzniku diabetu 2. typu a cévních mozkových příhod. Strava bohatá na magnezium by mohla být doporučována široké veřejnosti jako primární strategie v prevenci diabetu 2. typu a cévních mozkových příhod.

(amo)

Zdroj: Zhao B., Zeng L., Zhao J. et al. Association of magnesium intake with type 2 diabetes and total stroke: an updated systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2020; 10: e032240. Dostupné na http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032240.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Středa 12.08.2020

Nový rizikový faktor depresí, úzkostí a předčasného úmrtí u dětí a dospívajících. Víte, který to je?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři