;

Novinky

Incidence karcinomu plic u nekuřáků s chronickou obstrukční plicní nemocí

1. 6. 2020 | Aktuality Alergologie a imunologie Kardiologie Onkologie Pneumologie a ftizeologie

Studie publikovaná v dubnu 2020 v periodiku Thorax zjišťovala incidenci karcinomu plic u celoživotních nekuřáků s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a porovnávala ji s nekuřáky bez CHOPN. Dalším cílem bylo porovnat tuto incidenci s kuřáky bez CHOPN a s kuřáky s CHOPN.

Úvod

Je známo, že incidence karcinomu plic je u osob s CHOPN zvýšená. U skupiny pacientů s CHOPN, kteří nikdy nekouřili, ale tato spojitost zůstává nejasná. Celoživotní nekuřáci přitom tvoří asi 39 % všech pacientů s CHOPN. 

Design studie

Autoři studie použili retrospektivní data reprezentativního vzorku korejské populace ze zdravotní pojišťovny (National Health Insurance Service National Sample Cohort). Zařazeni byli všichni muži a ženy ve věku 40–84 let, kteří se v období od ledna 2002 do prosince 2013 minimálně jednou podrobili screeningovému lékařskému vyšetření. Podmínkou vstupu do studie byla absence diagnózy karcinomu plic na začátku sledování. Kohortu tvořilo 338 548 probandů (146 996 mužů a 191 552 žen). Medián sledování účastníků studie činil 7 let. 

Výsledky

Během sledovaného období byl karcinom plic diagnostikován u 1 834 probandů. Při porovnání s nekuřáky bez CHOPN činil poměr rizik (95% CI) vzniku karcinomu plic u nekuřáků s CHOPN 2,67 (2,09–3,40), u kuřáků bez CHOPN 1,97 (1,75–2,21) a u kuřáků s CHOPN 6,19 (5,04–7,61). 

Závěr

Tato studie ukazuje, že CHOPN je silný nezávislý rizikový faktor vzniku karcinomu plic i u nekuřáků. Nekuřáci s CHOPN měli vyšší riziko vzniku karcinomu plic než kuřáci bez CHOPN.
Na základě získaných dat autoři doporučují další studie, které by ozřejmily, zda by byl vhodný plošný screening karcinomu plic u všech pacientů s CHOPN bez ohledu na kouření. (amo)

Zdroj: Park H. Y., Kang D., Shin S. H. et al. Chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer incidence in never smokers: a cohort study. Thorax. 2020 Apr 2; pii: thoraxjnl-2019-213732; doi: 10.1136/thoraxjnl-2019-213732. Dostupné na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32241883.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Sobota 11.07.2020

Vzácná komplikace cílené léčby ložiskové psoriázy: určíte správně diagnózu?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři