;

Novinky

Intermitentní terapie Eligardem u vysokorizikového pacienta s karcinomem prostaty po RAPE

18. 1. 2022 | Kazuistiky Urologie

Intermitentní terapie Eligardem u vysokorizikového pacienta s karcinomem prostaty po RAPE

Léčba

Případ dokumentuje management léčby vysoce rizikového pacienta po iniciální kurativní operaci s následnou IMRT před 10 lety. Intermitentní hormonální terapie Eligardem (leuprorelin 2. generace), který je určen k léčbě vysoce rizikového nemetastatického hormonálně závislého nádorového onemocnění prostaty v kombinaci s radioterapií, probíhala bez vedlejších nežádoucích účinků, lék byl velmi dobře tolerován a pacient je ve sledovaném období bez metastáz základního onemocnění.

Osobní anamnéza

Pacient je obézní hypertonik s chronickou ischemickou chorobou srdeční, nekuřák. V září 2017 mu byl proveden aortokoronární bypass. Z interní medikace užívá trvale Furosemid, Amlodipin a Anopyrin. Urologem je sledován pro bilaterální cysty ledvin, stresovou inkontinenci a karcinom prostaty.

 

Objektivní vyšetření

Pacient byl při vyšetření orientovaný, spolupracující, anikterický a eupnoický. V somatickém nálezu byla hlava i krk bez patologie, poslechový nález na srdci a plicích v normě, břicho bylo měkké, prohmatné, palpačně nebolestivé, bez hepatosplenomegalie, tapottement byl oboustranně negativní. Inguiny byly volné bez vyklenutí, na dolních končetinách nebyly nalezeny otoky, zánětlivé změny či varikozity.

Průběh terapie

 

V roce 2011 byl diagnostikován karcinom prostaty s laboratorní hodnotou prostatického specifického antigenu (PSA) 27 µg/l. Následně byla u pacienta realizována radikální laparoskopická prostatektomie s lymfadenektomií (RAPE, LYE). Novotvar byl klasifikován jako lokálně pokročilý s šířením do močového měchýře a rekta, přítomny byly rovněž metastázy v regionálních lymfatických uzlinách (pT4pN1M0).

V květnu 2012 následovala radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (IMRT, intensity modulated radio therapy) v celkové dávce 80 Gy a bylo zahájeno podávání analog luteotropního releasing hormonu (LHRH), trvající do května 2014, hodnoty PSA byly trvale nízké. Dle monitorovaných hodnot PSA byla u pacienta v roce 2017 iniciována šestiměsíční terapie Eligardem 45, v dalších letech pak pokračovala antiandrogenní terapie intermitentně. V roce 2018 prodělal pacient transuretrální resekci močového měchýře pro novotvar, který byl hodnocen jako benigní. Léčba Eligardem 45 byla zopakována od září 2020. Komplikací IMRT léčby byla u pacienta chronická postradiační cystitida s bilaterálním vezikoureterálním refluxem s nutností léčby Furolinem, nález má tendenci regredovat. Inkontinence je řešena farmakologicky Emselexem s dobrým efektem.

Závěr

Případ dokumentuje management léčby vysoce rizikového pacienta po iniciální kurativní operaci RAPE s LYE s následnou IMRT před 10 lety. Intermitentní hormonální terapie leuprorelinem 2. generace, který je určen k léčbě vysoce rizikového nemetastatického hormonálně závislého nádorového onemocnění prostaty v kombinaci s radioterapií, probíhala bez vedlejších nežádoucích účinků, lék byl velmi dobře tolerován a pacient je ve sledovaném období bez metastáz základního onemocnění.

 

 

Další novinky

Přečíst článek
Aplikace CoVis zhodnotí riziko nákazy koronavirem pomocí AI

18. 5. 2022

Efektivní sběr dat a hodnocení míry rizika nákazy patří k pilířům úspěšného zvládnutí stále nekončící pandemie covidu-19. Mobilní aplikace CoVis dokáže díky strojovému učení analyzovat velký objem dat, a poskytnout tak velmi přesné zhodnocení rizika nákazy.

Přečíst článek
Zvyšování dávek antikonvulziv v těhotenství: ano, nebo ne?

18. 5. 2022

Těhotné ženy s epilepsií mohou procházet výkyvy hladin léků a tím mohou být vystavené zvýšenému riziku záchvatů. Změny koncentrací léčiv ale dosud nebyly objektivizovány na větším vzorku žen a porovnány v různých stadiích těhotenství. To se změnilo s následující studií.

Přečíst článek
Umělá inteligence zpřesní diagnostiku srdečních onemocnění

5. 5. 2022

Odlišit srdeční amyloidózu od hypertrofické kardiomyopatie je vzhledem k jejich odlišné prognóze i způsobu léčby naprosto zásadní. Vědci ze Smidt Heart Institute v Kalifornii vyvinuli nástroj umělé inteligence, který kardiologům diagnostiku těchto dvou onemocnění velmi usnadní.

Přečíst článek
Diagnostika lymské boreliózy: klinická diagnóza vs. krevní obraz

4. 5. 2022

Přesná diagnostika je u boreliózy klíčem ke správné léčbě. Podle aktuálních guidelines je u pacientů z endemických oblastí, kteří mají erythema migrans a mohli mít přisáté klíště, doporučeno řídit se klinickým nálezem, nikoliv pouze laboratorními výsledky.

Vyhledávání

Kvíz týdne

Středa 18.05.2022

Víte, jaká metoda patří mezi základní modality lokální léčby chronických ran?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři