;

Novinky

Jsou moderní přenosné technologie novou cestou ke screeningu fibrilace síní?

18. 11. 2020 | Aktuality Interní lékařství Kardiologie

Debata o benefitech, účinnosti a limitacích screeningových iniciativ vedla autory studie k vytvoření online přehledu o současných možnostech screeningu AF pomocí technologií zabudovaných do hodinek, chytrých telefonů a dalších přístrojů, označovaných jako „vhodných k nošení“.

Úvod

Fibrilace síní (atrial fibrillation, AF) je jedna z nejčastějších trvalých arytmií diagnostikovaných v klinické praxi. Incidence AF se stále zvyšuje, zejména u starších jedinců. Vzhledem k progresivnímu stárnutí populace lze předpokládat nárůst tohoto onemocnění v dalších dekádách. AF je spojena se signifikantní morbiditou a představuje významný rizikový faktor ischemické mozkové příhody. Asymptomatická forma AF u starších lidí je častá a ve srovnání se symptomatickou formou bývá spojena s horší prognózou v případě ischemické mozkové příhody či úmrtí. Zhruba 20 % případů ischemických mozkových příhod je spojeno s předem nerozpoznanou AF. Z tohoto důvodu narůstají snahy o časnou identifikaci rizikových pacientů, u kterých by následně bylo indikováno zahájení perorální antikoagulační terapie. Perorální antikoagulancia snižují o 60 % riziko ischemických mozkových příhod asociovaných s AF.

Typy metod

První a nejjednodušší metoda pro screening AF byla založena na palpaci pulzu. V současné době se objevují nové metody a prostředky, založené na pletysmografii nebo snímání jednosvodového EKG, které byly implementovány do chytrých telefonů či hodinek. V roce 2017 existovalo již velké množství mobilních tzv. health aplikací a více než 400 přenosných monitorovacích aplikací denní aktivity a srdečního rytmu. Udává se, že více než 60 % majitelů chytrých telefonů užívá své mobily k edukaci a monitorování svého zdraví. Rozhodnutí používat zmíněné technologie činí pacienti velmi často jen na základě vlastního uvážení.

Design studie

Do přehledu současných možností screeningu AF pomocí vyspělých technologií byly zahrnuty ty, které jsou označovány jako vhodné k nošení, tzv. wearable. V rámci studie byl 588 profesionálním poskytovatelům zdravotní péče zaslán anonymní online dotazník.

Výsledky

Po vyhodnocení odpovědí bylo zjištěno, že v současné době doporučuje svým pacientům použití chytré aplikace k detekci AF 57 % zdravotníků. Nejvíce byly tyto aplikace doporučovány specialisty zabývajícími se poruchami srdečního rytmu (74–75 %) a kardiology (57 %). V menší míře je doporučovali i ostatní lékaři (34–38 %). Ve 46 % bylo upřednostňováno užití přenosných ručních jednosvodových EKG přístrojů, méně častěji zápěstních EKG monitorů. Pouze 10–15 % zdravotníků považovalo za vhodné použití fotopletysmografických monitorů na zápěstí či mobilní aplikace v chytrých telefonech. Část zdravotnických profesionálů (45 %) zdůraznila, že užití zmíněných přístrojů k detekci AF je vhodné zejména u seniorů nad 65 let a u lidí s rizikovými faktory.Nicméně 70 % zdravotníků se domnívalo, že současná populace není zatím připravena na masový screening AF pomocí přenosných přístrojů či aplikací. Jako negativa těchto aplikací udávali zdravotníci vznik úzkostných stavů pacientů, rizika asociovaná s falešně pozitivními či negativními nálezy a rizika krvácení při užívání antikoagulační terapie. Za nezbytné zdravotníci považovali také vypracování správného managementu této screeningové iniciativy.

Závěr

Autoři přehledu konstatovali, že moderní přenosné přístroje (chytré telefony, tablety, hodinky) a tzv. health aplikace představují velký potenciál k provádění screeningu fibrilace síní. Ke správnému využití zmíněného potenciálu je však v budoucnu nutno lépe definovat vhodné kandidáty pro screening a vypracovat odpovídající strategii pro management pozitivních výsledků.

(amo)

Zdroj: Boriani G. et al. Consumer-led screening for atrial fibrillation using consumer-facing wearables, devices and apps: A survey of health care professionals by AF-SCREEN international collaboration. European Journal of Internal Medicine. Publikováno 12. 9. 2020. Dostupné na https://doi.org/10.1016/j.ejim.2020.09.005.

 

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Středa 02.12.2020

Prevence preeklampsie v těhotenství: který lék by mohl nejlépe fungovat?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři