;

Novinky

Memantine Vipharmje hrazen pro předepisování GP.

1. 6. 2022 | Aktuality Všechny specializace

Memantine Vipharm je plně hrazený a bez preskripčního omezení při léčbě Alzheimerovy choroby.

Léčivý přípravek Memantine Vipharm je v indikaci Alzheimerova demence plně hrazený bez preskripčního omezení.

Léčivý přípravek Memantine Vipharm 10 mg a 20 mg je aktuálně dostupný v balení po 28, 56 a 98 tabletách.

Zkrácená informace přípravku Memantine Vipharm

S: Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg resp. 20 mg, což odpovídá memantinum 8,31 mg resp. 16,62 mg.

I: Léčba pacientů se středně těžkou až těžkou formou Alzheimerovy choroby.

D: Jednou denně každý den ve stejnou dobu s jídlem nebo nalačno. Maximální denní dávka a doporučená udržovací denní dávka je 20 mg denně.

KI: Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

IT: Je třeba se vyvarovat souběžného podávání memantinu a amantadinu.

TL: Nemá se v těhotenství užívat, pokud to není zcela nezbytné. Ženy užívající memantin nemají kojit.

Ř: Ambulantní pacienti musí být velmi opatrní.

NÚ: Léková hypersenzitivita, somnolence, závratě, poruchy rovnováhy, hypertenze, dyspnoe, zácpa, zvýšené hladiny jaterních testů, bolest hlavy.

EX: 3 roky.

uCH: Žádné podmínky.

DR: Vipharm S.A., ul. A. i F. Radziwiłłów 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko.

RČ: 10 mg: 06/489/13-C, 20 mg: 06/490/13-C.

R: 11.12.2013.

RT: 29.9.2018.

Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Úplnou informaci o přípravku získáte na adrese: Vipharm Slovakia s.r.o., organizační složka CZ, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

 

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Sobota 25.06.2022

Znáte nová doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního infarktu myokardu?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři