;

Novinky

Náhrada újmy způsobené povinným očkováním byla schválena Sněmovnou

26. 5. 2020 | Právo Všechny specializace

Na začátku března 2020 byl ve Sněmovně schválen návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Oproti původnímu návrhu byl zákon rozšířen o bolestné a náhradu ztráty výdělku. Návrh nabyl účinnosti k 8. 4. 2020.

Odškodnění pro pacienty i pro osoby blízké

Uvedená právní úprava je reakcí na dlouhodobé požadavky ze strany odborné i laické veřejnosti a mění dosavadní stav, kdy neexistoval právní titul, podle něhož by bylo možné domáhat se odškodnění újmy na zdraví v důsledku povinného očkování. Návrh zákona upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví osoby blízké, která podstoupila povinnou vakcinaci.

Postup při náhradě újmy

Újmy na zdraví způsobené očkováním jsou výjimečné, vyloučit je nicméně nelze. Ministerstvo zdravotnictví věří, že možnost odškodnění přispěje k vyšší proočkovanosti české populace. Újmu na zdraví v důsledku povinného očkování bude do 6 měsíců od doručení žádosti odškodňovat stát, pakliže nebude chyba na straně očkujícího lékaře či výrobce očkovací látky. Bude-li žádost o odškodnění podána v prvních 6 měsících od nabytí účinnosti zákona, doba pro posouzení nároku a výplatu odškodnění je 12 měsíců.Maximální výši náhrady ministerstvo nestanovilo, hodlá ale v této věci postupovat podle občanského zákoníku a prováděcí vyhlášky. Ta stanoví typickou újmu a dobu, kdy k ní dochází; při posuzování složitých případů se do procesu zapojí odborná komise.

(pak) 

Zdroje:

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním dostal ve Sněmovně zelenou a míří k podpisu prezidenta republiky. Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR, 5. 3. 2020. Dostupné na https://www.mzcr.cz/dokumenty/zakon-o-nahrade-ujmy-zpusobene-povinnym-ockovanim-dostal-ve-snemovne-zelenou-a-m_18626_1.html.Dneškem nabývá účinnosti zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR, 8. 4. 2020. Dostupné na http://www.mzcr.cz/dokumenty/dneskem-nabyva-ucinnosti-zakon-o-nahrade-ujmy-zpusobene-povinnym-ockovanim_18971_4107_1.html.
 

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Sobota 11.07.2020

Vzácná komplikace cílené léčby ložiskové psoriázy: určíte správně diagnózu?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři