;

Novinky

Ovlivní konzumace kávy a čaje klinické výsledky u pacientek s karcinomem prsu?

2. 11. 2022 | Aktuality Gynekologie a porodnictví Onkologie

Autoři studie, která byla uveřejněna v srpnovém čísle periodika Cancer, se pokusili longitudinálně vyhodnotit souvislost konzumace kávy a čaje s kvalitou života, úzkostmi, depresemi a přežitím pacientek s karcinomem prsu.

Úvod

Karcinom prsu je nejčastěji diagnostikovaným zhoubným onemocněním u žen ve vyspělých zemích. V současné době žije ve Spojených státech a v Evropě odhadem 5 milionů osob, které přežily karcinom prsu, a očekává se, že tento počet se v příštím desetiletí zvýší. Značná část pacientek má přetrvávající fyzické a psychické následky.

Současné standardy zahrnují model komplexní péče, která se zaměřuje na potřeby specifické pro dané onemocnění a na obecnou podporu zdraví. Modifikovatelné faktory životního stylu, jako je nezdravá strava, nedostatečná fyzická aktivita a nadváha, jsou spojeny s horšími onkologickými výsledky, snížením kvality života a závažnějšími symptomy souvisejícími s léčbou.

Důležitým tématem pro osoby, které přežily karcinom prsu, je výživa. Tyto ženy uvádějí, že si po stanovení diagnózy osvojily zdravější stravovací návyky. Současně od svých ošetřujících lékařů požadují informace, jak dosáhnout lepšího celkového zdravotního stavu a prognózy a zmírnění příznaků svého onemocnění. Nicméně studie uvádějí, že značná část pacientek doporučení týkající se stravy nedodržuje.

Káva a čaj patří mezi nejčastěji konzumované nápoje na světě a obsahují značné množství kofeinu i dalších bioaktivních látek. Tyto látky vykazují příznivé účinky na zdraví (např. protizánětlivé a antioxidační vlastnosti), nicméně v souvislosti s jejich konzumací bylo popsáno i zvýšení hladiny cholesterolu. Vyšší konzumace kávy a čaje byla již v minulosti spojována se snížením rizika diabetu 2. typu, kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění. Některé zdroje popisují vliv konzumace kávy a čaje na snížení rizika vzniku a úmrtí na některé typy nádorových onemocnění.

Metody

Autoři do studie zahrnuli pacientky s karcinomem prsu stadia I–III, které se účastnily studie CANTO a poskytly údaje o konzumaci kávy a čaje v 1. až 4. roce po stanovení této onkologické diagnózy. Pacientky byly rozděleny do 4 skupin podle denní konzumace kávy anebo čaje. Souvislost mezi spotřebou čaje anebo kávy, výsledky uváděnými pacientkami (PRO) a klinickými výsledky byla hodnocena pomocí multivariačních smíšených modelů a Coxových modelů.

K hodnocení výsledků uváděných pacientkami byl využit 30položkový dotazník hodnotící oblasti fungování (např. fyzické, emocionální, role) a obecné symptomy spojené s nádorovým onemocněním (např. únava, bolest, nevolnost/zvracení, ztráta chuti k jídlu). Souhrnné skóre C30 pak bylo vypočteno jako průměr 13 škál QLQ. Pomocí dotazníku EORTC QLQ-FA1232 byl zároveň zjišťován fyzický, emoční a kognitivní rozměr únavy probandek. Použita byla i škála pro hodnocení úzkosti a deprese (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS).

Hodnocené klinické výsledky zahrnovaly přežití bez invazivního onemocnění, přežití bez vzdálených metastáz a celkové přežití.

 

Výsledky

U 3 788 zařazených pacientek určili autoři 4 vzorce spotřeby čaje anebo kávy: nízká, tj. < 1 šálek/den (25,8 %), střední, tj. 2 šálky/den (37,6 %), vysoká, tj. 3 šálky/den (25,3 %), a velmi vysoká, tj. ≥ 4 šálky/den (11,3 %).

Pacientky ve skupině s velmi vysokou konzumací byly oproti pacientkám s nízkou konzumací mladšího věku a častěji kuřačky a měly vyšší měsíční příjem a vyšší vzdělání.

Všechny výsledky uváděné pacientkami i výsledky přežití byly ve všech čtyřech skupinách srovnatelné.

 

Závěr

Více než třetina pacientek s karcinomem prsu uvedla vysokou nebo velmi vysokou spotřebu kávy anebo čaje během 4 let po stanovení diagnózy. Autoři však nezjistili žádnou souvislost mezi spotřebou kávy anebo čaje a kvalitou života či přežitím pacientek.

 

(amo)

 

Zdroj: Soldato D., Havas J., Crane T. E., et al. Coffee and tea consumption, patient-reported, and clinical outcomes in a longitudinal study of patients with breast cancer. Cancer. 2022; 128 (19): 3552–3563; doi: 10.1002/cncr.34401. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35913436/.

 

Foto: Pexels.com

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Pondělí 30.01.2023

Ovlivňuje obstrukční plicní onemocnění průběh covidu-19?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři