;

Novinky

Perorální antivirotikum, které bezpečně zabraňuje progresi covidu-19, je nyní dostupné i pro vaše pacienty

15. 11. 2022 | Aktuality Všechny specializace

Virus SARS-CoV-2 se stal v posledních letech závažnou epidemiologickou hrozbou po celém světě, Českou republiku nevyjímaje.

I přes veškerá preventivní opatření (vakcinace, dodržování hygienických nařízení) jsou zde stále skupiny pacientů, které jsou onemocněním covid-19, respektive rizikem jeho progrese do závažných stavů či přímo úmrtím, vysoce ohroženy. Jde zejména o lidi ve věku 65 let a starší, diabetiky, hypertoniky, obézní jedince, pacienty s onemocněním ledvin, plic, cystickou fibrózou, neurologickým onemocněním ovlivňujícím dýchání a další1.

 

 

PAXLOVIDTM – skutečně účinný proti covidu-19

Aktuálně je v České republice k dispozici jediné registrované perorální antivirotikum2 určené k zabránění tomuto riziku3. Jde o léčivý přípravek PAXLOVIDTM4 s účinnými látkami nirmatrelvirem (150 mg) a ritonavirem (100 mg).

Je určen dospělým pacientům bez doplňkové léčby kyslíkem a těm, u nichž je zvýšené riziko progrese onemocnění covid-19 do závažné formy1.

Studie EPIC-HR prokázala u dospělých pacientů, u nichž byla zahájena léčba během 5 dnů od prvních příznaků covidu-19, 88% snížení relativního rizika hospitalizace nebo úmrtí v porovnání s placebem (< 0,001)3. Lék má navíc jednoduché ambulantní podání (perorální tablety) a jeho preskripce je v souladu s aktuálními českými1 i evropskými2 guidelines.

 

Data ze studie EPIC-HR

Do této klinické randomizované placebem kontrolované studie3 bylo zavzato celkem 2 246 pacientů, skupina 1 120 osob dostávala nirmatrelvir plus ritonavir (skupina s nirmatrelvirem), druhá skupina (1 126 probandů) užívala placebo. Průběžná analýza ukázala, že pokud byla léčba zahájena do 3 dnů po prvních příznacích covidu-19, byl výskyt hospitalizace nebo úmrtí v této souvislosti do 28. dne nižší ve skupině s nirmatrelvirem o 6,32 % (89% snížení relativního rizika) v porovnání s placebem (7,01 %). Incidence byla ve skupině s nirmatrelvirem 0,77 % se žádným úmrtím oproti kontrolní skupině s placebem, kde dosahovala 7,01 % se 7 úmrtími. Přípravek PAXLOVIDTM byl zároveň dobře tolerován a měl míru nežádoucích účinků srovnatelnou s placebem3. Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky při léčbě jsou dysgeuzie, bolesti hlavy a zvracení4.

 

Jak přípravek předepsat a užívat

PAXLOVIDTM je podáván ambulantně a může jej předepsat každý lékař se specializovanou způsobilostí1, tedy praktický lékař, ambulantní specialista nebo nemocniční lékař.

Léčbu je nutné zahájit ihned po pozitivním testu na onemocnění covid-19 (plně dostačující je antigenní test absolvovaný u lékaře) a do 5 dnů po prvních příznacích4. Přípravek se podává perorálně 2× denně po dobu 5 dní a pacient jej užívá v domácím prostředí4. Před samotnou preskripcí léku je třeba kontrola stávající medikace pacienta z hlediska případných lékových interakcí a kontraindikací4.

 

Vydání přípravku

Přípravek PAXLOVIDTM je vydáván v nemocnicích po předložení dokladu 06 (poukaz na vyšetření/ošetření) vystaveného indikujícím lékařem na základě předchozího klinického vyšetření pacienta. Indikující lékař uvede na dokladu 06 odůvodnění požadavku na poskytnutí léčivého přípravku a tím garantuje splnění výše uvedených indikačních kritérií.

Aktuální informace o dostupnosti léčivého přípravku PAXLOVIDTM naleznete v přehledu APM míst v Centrálním rezervačním systému Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podrobnosti k preskripci léčivého přípravku PAXLOVIDTM v České republice naleznete v mezioborovém stanovisku k použití antivirotik v léčbě a prevenci progrese covidu-19.

 

(red)

 

O studii EPIC-HR se více dozvíte na https://www.nejm.org.

 

SPC přípravku PAXLOVIDTM je dostupné na https://ww.sukl.cz.

 

Reference: 

1 Ministerstvo zdravotnictví ČR. MEZIOBOROVÉ STANOVISKO k použití antivirotik v léčbě a prevenci progrese covidu-19. Dostupné na https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/08/MEZIOBOROVE-STANOVISKO-k-pouziti-antivirotik-2022_07_14.pdf.

2 COVID-19 treatments. EMA. Dostupné na https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-treatments. (Naposledy navštíveno 8. 11. 2022.)

3 Hammond J., et al. Oral Nirmatrelvir for High-Risk, Nonhospitalized Adults with Covid-19. N Engl J Med 2022; 386: 1397–1408. Dostupné na https://www.nejm.org/doi/full/10.

4 SPC PAXLOVID. Dostupné na https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_cs.pdf. (Naposledy navštíveno 8. 11. 2022.)

 

 

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Pondělí 30.01.2023

Ovlivňuje obstrukční plicní onemocnění průběh covidu-19?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři