;

Novinky

Precizní onkologie sází na avatary

22. 3. 2023 | Aktuality Onkologie

Vědci se neúnavně snaží zpřesnit, a tím pádem i zlepšit léčbu osob s rakovinou. Zásadním zlomem by mohly být 3D avatary nádorů pacientů, díky kterým by lékaři rychleji a hlavně zcela cíleně volili klinickou léčbu.

Onkologičtí pacienti většinou podstupují léčbu, která má mnoho vedlejších účinků a je pro jejich organismus toxická. Cílem tzv. precizní medicíny je dopřát každému pacientovi po všech stránkách tu nejoptimálnější terapii. Odborníci z celého světa se v současnosti usilovně snaží o vytvoření avatarů nádorů pacientů. Na nich by se testovala zvažovaná léčba pacienta a v případě úspěchu by následně došlo k podání přesně zacílené terapie nemocnému.

Pomoc díky vizualizaci

Nedávno zveřejněný dokument Cancer Cell, který zastřešuje vůdčí názory výzkumného i klinického sektoru Spojených států i Evropy, vytyčil vizi funkční precizní medicíny příští generace. Jsou zde doporučena opatření, která umožní, aby se 3D avatary nádorů pacientů (3D-PTA) staly vodítkem pro rozhodování o klinické léčbě. Podle autorů dokumentu spočívá síla 3D-PTA v přesném reálném zobrazení nádoru s jeho mikroprostředím a dále v rychlosti a škálovatelnosti pro testování a předpovídání účinnosti možných léků.

 

Vědět o pacientech vše

Co se hlavní role 3D-PTA při maximalizaci zpřesňování léčby rakoviny týká, je ke standardizaci metod a kritérií ještě třeba učinit mnoho kroků. Mimo jiné je nutné navrhnout i klinické studie a zahrnout do nich kompletní údaje o pacientech tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku v personalizované péči. Používání těchto nástrojů a zdrojů však může zahrnovat velkou rozmanitost materiálů, metod a nakládání s daty. K zajištění přesnosti a integrity pro jakékoli klinické rozhodování je zapotřebí vyvinout velké úsilí ke sjednocení, standardizaci a ověření použití 3D-PTA.

 

Propojit a sdílet

Autoři zdůrazňují, že kromě sjednocení a standardizace protokolů v rámci rozsáhlého počtu výzkumných institucí musí dojít ke kvantifikaci pomocí validovaných softwarových cest. Informace musí být sdílené všemi zúčastněnými výzkumnými skupinami. Doporučují také, aby byl sestaven rozsáhlejší klinický profil pacienta. Inovativní návrhy klinických studií mohou pomoci s výběrem pacientů pro konkrétní studie nebo vlastní léčbu, zejména ve spojení s klinickými a demografickými informacemi o pacientovi.

Integrace dat ze stávajících iniciativ týkajících se 3D-PTA může precizní medicínu posunout na novou úroveň a poskytnout lepší prostředky pro optimální volbu mezi schválenými terapeutickými léky i zkoumanými alternativními nechemoterapeutickými léky. A může být také nadějí pro pacienty, kteří se potýkají s rezistencí na léky.

 

(nov)

 

Zdroj: 3D-Patient Tumor Avatars: Maximizing their Potential for Next-Generation Precision Oncology. 20. 12. 2022. Digital Health News. Dostupné na https://www.digitalhealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6852:3d-patient-tumor-avatars-maximizing-their-potential-for-next-generation-precision-oncology&catid=164:research.

 

Originální studie: Shree Bose, Barroso M., Chheda M. G., Clevers H., Elez E., Kaochar S., Kopetz S. E., Li X. N., Meric-Bernstam F., Meyer C. A., Mou H., Naegle K. M., Pera M. F., Perova Z., Politi K. A., Raphael B. J., Robson P., Sears R. C., Tabernero J., Tuveson D. A., Welm A. L., Welm B. E., Willey C. D., Salnikow K., Chuang J. H., Shen X. A path to translation: How 3D patient tumor avatars enable next generation precision oncology.
Cancer Cell. 2022 Dec 12; 40 (12): 1448–1453; doi: 
10.1016/j.ccell.2022.09.017. Dostupné na https://www.digitalhealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6852:3d-patient-tumor-avatars-maximizing-their-potential-for-next-generation-precision-oncology&catid=164:research.

 

Foto: Pixabay.com

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Středa 19.06.2024

Věděli byste, jaké jsou v současnosti cílové hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s odlišným kardiovaskulárním rizikem?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři