;

Novinky

Role zinku v kombinaci s antidepresivní terapií pro pacienty s depresí

9. 11. 2020 | Aktuality Psychiatrie

Klinické studie naznačují zmírnění příznaků deprese při suplementaci zinkem. Cílem práce publikované v roce 2020 v Nutrition Rewievs bylo zjistit, zda může suplementace zinkem u dětí, adolescentů a dospělých působit preventivně na příznaky deprese či je zmírňovat.

Zinek a deprese

Dle současných údajů WHO postihují depresivní poruchy zhruba 322 milionů jedinců všech věkových kategorií na světě. Deprese přispívá k invalidizaci pacientů, přináší vysoké socioekonomické náklady a představuje vysoké riziko sebevražd. Dle populační studie se v socioekonomicky vyspělých státech pohybuje prevalence deprese u dospělých okolo 14,6 %, v méně vyspělých státech okolo 11,3 %.

Zinek je esenciální stopový prvek potřebný pro funkci mozku a nervových struktur. Moduluje synaptický přenos a funguje jako endogenní neuromodulátor důležitých receptorů, např. AMPA (ɑ-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazolepropionová kyselina) či GABA (γ-aminomáselná kyselina) aj. Při nedostatku zinku může dojít ke zvýšení prozánětlivých cytokinů a ke změnám v serotoninové funkci mozku, což představuje predispozici k depresivním poruchám.

Studie zařazené do metaanalýzy

Do metaanalýzy bylo zařazeno 5 randomizovaných dvojitě zaslepených kontrolovaných zkřížených klinických studií publikovaných do září 2019, které hodnotily vliv suplementace zinkem na prevenci nebo zmírnění příznaků deprese u dětí, dospívajících a dospělých osob. Studie vybrali dva nezávislí odborníci z 12 322 prací vyhledaných v pěti elektronických databázích – MEDLINE/PubMed, LILACS, Web of Science, CENTRAL a Embase. Suplementace zinku byla prováděna v délce 10–12 týdnů, dávka zinku se pohybovala mezi 7 a 25 mg s frekvencí podávání 1× denně či 1× týdně. Studie hodnotily suplementaci spojenou s antidepresivní terapií u pacientů s velkou depresí, pouze v jedné studii u předškolních dětí s příznaky deprese byl srovnáván efekt samotné suplementace zinku s placebem.

Výledky metaanalýzy

U skupiny pacientů se suplementací zinku bylo zjištěno významné zmírnění příznaků deprese dle Beckovy škály (Beck Depression Inventory): standardizovaná střední odchylka (SMD) 0,36, 95% CI −0,67 až −0,04 v porovnání s kontrolní skupinou. Ve studiích s pacienty, jejichž střední věk byl vyšší než 40 let, dosáhlo snížení SMD u suplementovaných pacientů 0,61 bodu (95% CI −1,12 až − 0,09) v porovnání s placebem. Ve studiích s průměrným věkem pacientů < 40 let nebyl přínos suplementace zinkem statisticky významný.

Závěr

Autoři metaanalýzy konstatovali, že suplementace zinkem může zmírňovat příznaky deprese u jedinců léčených antidepresivy. Tento přínos byl významný u pacientů ve věku ≥ 40 let.

(amo)

Zdroj: Da Silva L. E. M., de Santana M. L. P., Costa P. R. F., et al. Zinc supplementation combined with antidepressant drugs for treatment of patients with depression: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2020 Sep 4: nuaa039. Dostupné na https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaa039.

 

 

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Středa 02.12.2020

Prevence preeklampsie v těhotenství: který lék by mohl nejlépe fungovat?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři