;

Novinky

Roztroušená skleróza: Dokáže virtuální realita zmírnit dopady této nemoci?

1. 9. 2022 | E-health Všechny specializace

Kognitivní funkce bývají v případě onemocnění roztroušenou sklerózou velmi často zhoršené. Trápení pacientů s pamětí, řečí, pozorností či prostorovou orientací by však podle některých odborníků mohlo zlepšit spojení tradiční rehabilitace s technologií virtuální reality.

O užitečnosti virtuální reality (VR) a jejím přínosu pro pacienty s roztroušenou sklerózou (RS) jsou přesvědčeni vědci z Kesslerovy nadace. Ani nejmodernější léky totiž dosud neumí u nemocných s RS vyléčit případné kognitivní dysfunkce. To může nakonec u části z nich vést až k invaliditě. Každý nový postup či metoda, jak poznávací funkce zlepšit a posílit, je tak velkým krokem vpřed. Velmi příznivý účinek by podle zmíněných odborníků mohla mít VR jako pomocný prostředek k tradiční kognitivní rehabilitaci a cvičebnímu tréninku pro RS.

Pro lepší fungování

Vědci předpokládají, že by virtuální realita mohla posílit účinky tradičních rehabilitačních terapií. VR totiž dokáže zvýšit zapojení a objem smyslových vstupů a podporou multismyslové integrace a zpracování může zvýšit účinky dvou zatím nejlepších nefarmakologických léčebných postupů – kognitivní rehabilitace a cvičení. Podle doktora Briana Sandroffa, vedoucího vědeckého pracovníka Centra pro neuropsychologii a neurovědní výzkum v nadaci Kessler Foundation, by se tak kognitivní funkce zlepšovaly a díky VR by se tato skutečnost i snáze promítala do každodenního fungování pacienta.

 

Zatím jen vize, která ale může fungovat

Představu vědců o zapojení virtuální reality do procesu tréninku kognitivních funkcí u osob s RS bude ještě nutné podrobně zkoumat. Zvláště pak reálné účinky, které kombinace VR s kognitivní rehabilitací nebo cvičením může na pacienty a jejich běžné fungování mít. Směr je to ale nadějný, jak ukázal výzkum využití VR při cévní mozkové příhodě. S pomocí virtuální reality došlo k většímu zlepšení motorických funkcí pacientů s mrtvicí ve srovnání s tradiční terapií. Také nervová aktivace v postižené oblasti mozku byla výraznější, což naznačuje, že díky VR jsou veškeré dosažené pokroky dlouhodobě trvanlivější. VR umožňuje začlenit strategie kognitivní rehabilitace do cvičebních tréninků, což znamená přesnější přístup ke zlepšení konkrétních kognitivních oblastí prostřednictvím předepsaných cvičení. Díky flexibilitě a rozmanitosti virtuálního prostředí mohou vědci dobře kontrolovat rozsah a průběh kognitivních výzev s potenciálem větší adaptace a silnějších účinků intervence.

 

(nov)

 

Zdroj: Virtual Reality Technology could Strengthen Effects of Traditional Rehabilitation for Multiple Sclerosis. Digital Health News. 4. 7. 2022. Dostupné na https://www.digitalhealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6735:virtual-reality-technology-could-strengthen-effects-of-traditional-rehabilitation-for-multiple-sclerosis&catid=164:research.Originální studie: Wender C. L. A., DeLuca J., Sandroff B. M. Developing the Rationale for Including Virtual Reality in Cognitive Rehabilitation and Exercise Training Approaches for Managing Cognitive Dysfunction in MS. NeuroSci. 2022; 3 (2): 200–213. DOI: 10.3390/neurosci3020015. Dostupné na https://www.mdpi.com/2673-4087/3/2/15.

Foto: Pexels.com

Další novinky

Přečíst článek
Kožní a alergické reakce na vakcíny proti onemocnění covid-19: covidová ruka, „celulitida“ i anafylaktický šok

23. 9. 2022

Vakcinace je i v současné době stále zbraní číslo jedna proti celosvětové infekci vyvolané virem SARS-CoV-2. Přináší s sebou nicméně i nežádoucí účinky, od kožních projevů, které rychle odezní, až po ty nejzávažnější.

Přečíst článek
Doplňková léčba omalizumabem může zlepšit efekt alergenové imunoterapie

23. 9. 2022

V časopise Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology byl publikován přehledový článek zabývající se přínosy omalizumabu coby doplňkové léčby k alergenové imunoterapii.

Přečíst článek
Léčba (ne)závažných plicních změn při infekci covid-19 u dětí: jak přesně vypadá?

23. 9. 2022

Virové respirační infekce mají většinou závažnější průběh u dětí, SARS-CoV-2 se však tomuto pravidlu vymyká. Počty nakažených jsou stejné mezi dětmi i dospělými, průběh u dětí je však většinou asymptomatický a u dospělých naopak často až velmi závažný.

Přečíst článek
Plicní fibróza po prodělání covidu-19: hrozí až polovině nemocných

23. 9. 2022

I přesto, že plicní fibróza patří mezi časté následky infekce virem SARS-CoV-2, k její prevalenci, rizikovým faktorům či vlivu komorbidit nebyl až dosud k dispozici dostatek ucelených dat. To se nyní změnilo díky metaanalýze publikované v periodiku Annals of Medicine and Surgery.

Vyhledávání

Kvíz týdne

Neděle 02.10.2022

Znáte průměrný věk pacienta při diagnóze roztroušené sklerózy?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři