;

Novinky

Účinnost a bezpečnost transkutánní elektrické neurostimulace (TENS) při léčbě akutní a chronické bolesti – metaanalýza 381 studií

7. 11. 2022 | Aktuality Neurologie

Transkutánní elektrická neurostimulace na základě fyziologických důkazů o inhibici aktivity a excitability centrálních nociceptivních neuronů dobře funguje pro okamžité symptomatické zmírnění bolesti bez ohledu na diagnózu. Postup navíc může provádět i sám pacient.

Metody metaanalýzy

Přínos transkutánní elektrické neurostimulace (TENS) byl hodnocen v řadě klinických studií a nyní máme k dispozici i jejich metaanalýzu. Zahrnuje studie s dospělými pacienty s aplikací silné nebolestivé TENS bez ohledu na etiologii bolesti. Přínos TENS v porovnání s placebem nebo farmakologickou či jinou nefarmakologickou léčbou byl hodnocen na základě standardizovaného středního rozdílu (SMD). Provedeny byl dílčí analýzy dle metodologie a charakteru bolesti (akutní/chronická).

Přínos TENS v porovnání s placebem a farmakologickou či nefarmarkologickou léčbou

Do metaanalýzy bylo zařazeno 381 randomizovaných placebem kontrolovaných studií zahrnujících 24 532 účastníků.

Intenzita bolesti byla během nebo bezprostředně po aplikaci TENS nižší než u placeba (data z 91 studií, n = 4 841, SMD = −0,96, 95% CI −1,14 až –0,78). Vzhledem ke značné statiatsické heterogenitě mezi studiemi jde o důkaz střední míry jistoty. Na tento výsedek neměly vliv metodologie ani charakter bolesti.

Intenzita bolesti během aplikace TENS nebo bezprostředně po ní byla nižší i v porovnání s farmakologickou a nefarmakologickou léčbou, která byla použita v rámci standardní péče (data ze 61 studií, n = 3 155, SMD = −0,72, 95% CI −0,95 až –0,50). Jde o důkaz s nízkou mírou jistoty.

Nejvýznamnější příčinou nízké jistoty důkazu byla malá velikost populace v jednotlivých studiích. Limitací studií bylo také nedostatečné hodnocení nežádoucích účinků. Ty byly popisovány obecně jako mírné bez významnějších rozdílů mezi porovnávanou terapií.

 

Závěr

Tato metaanalýza přinesla důkaz se střední mírou jistoty o účinnosti TENS při okamžitém zmírnění bolesti libovolné etiologie v porovnání s palcebem, a to bez závažných nežádoucích účinků.

 

(pez)

 

Zdroj: Johnson M. I., Paley C. A., Jones G., et al. Efficacy and safety of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for acute and chronic pain in adults: a systematic review and meta-analysis of 381 studies (the meta-TENS study). BMJ Open 2022; 12: e051073; doi: 10.1136/bmjopen-2021-051073. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35144946/.

 

Foto: Pixabay.com

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Pondělí 30.01.2023

Ovlivňuje obstrukční plicní onemocnění průběh covidu-19?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři