;

Novinky

Úspěšná konsolidace progredujícího Hodgkinova lymfomu pomocí brentuximab vedotinu

15. 5. 2023 | Kazuistiky Hematoonkologie

MUDr. Jana Marková, Hematologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

Osobní anamnéza


Pacientkou je bezdětná 26letá žena s vysokoškolským vzděláním, meteoroložka, původem z Ukrajiny, která neudává žádné alergie, nekouří ani nepije alkohol. Do listopadu 2017 byla zdravá, jen prodělala infekční mononukleózu s krční lymfadenopatií a laserovou operaci pro drobný nález na děložním čípku. Její rodinná anamnéza je stran hematologických malignit negativní.


Primární diagnóza onkologického onemocnění


V listopadu 2017 se u tehdy 21leté pacientky objevily vysoké horečky a svědění kůže. Na krku a v axilách si nahmatala zvětšené lymfatické uzliny. Histologické vyšetření exstirpované uzliny z pravé strany krku potvrdilo diagnózu Hodgkinova lymfomu nodulárněsklerotického typu. Iniciální staging byl uzavřen jako stadium IV B s masivním mediastinálním tumorem.


Primární léčba


Mezi listopadem 2017 a červnem 2018 absolvovala pacientka ještě na Ukrajině 6 cyklů chemoterapie ABVD. Odpověď na léčbu byla pomocí CT hodnocena jako velmi dobrá parciální remise s reziduem v mediastinu.


Progrese onemocnění a léčba druhé linie


V září 2018 bylo provedeno PET/CT vyšetření, které prokázalo metabolickou i morfologickou progresi onemocnění, především v oblasti mediastina. Histologicky byl nález v mediastinu verifikován z malé transverzální torakotomie vlevo se závěrem CD30-pozitivní HLNS. Pacientka byla indikována k druhé linii léčby, kdy byla plánovaná vysokodávkovaná chemoterapie s následnou autologní transplantací hematopoetických buněk (ASCT). Byly podány 2 cykly chemoterapie IGEV a následné PET/CT vyšetření prokázalo metabolickou kompletní remisi. V lednu 2019 proběhla úspěšná separace periferních kmenových buněk v dostatečném množství (9 × 106/kg). Nicméně vzhledem k dlouhé čekací době na transplantaci byly aplikovány ještě 2 cykly GVP. Příprava k ASCT vysokodávkovanou chemoterapií BEAM byla podána koncem března, následovala ASCT. Potransplantační průběh byl nekomplikovaný. PET/CT provedené 100 dnů po ASCT ukázalo trvání kompletní metabolické remise.


Konsolidace remise po autologní SCT


V září 2019 byla zahájena konsolidační terapie brentuximab vedotinem v dávce 1,8 mg/kg, plánováno bylo 16 cyklů s intervalem podání cca 21 dní. Poslední aplikace proběhla v srpnu 2020. Během celé terapie brentuximab vedotinem byla nemocná bez známek neuropatie. Neurologické obtíže v podobě křečí prstů levé ruky a levé dolní končetiny se objevily až v lednu 2021, tj. za 6 měsíců po ukončení podávání brentuximab vedotinu. MR mozku neprokázala žádnou patologii. Po 3 týdnech léčby na neurologii se obtíže zmírnily. V létě 2021 byl již neurologický nález v mezích normy. Radioterapii pacientka nepodstoupila. Další kontrolní vyšetření proběhlo v listopadu 2022 v ČR, kde má pacientka z důvodu války na Ukrajině status uprchlíka. PET/CT 27 měsíců po ukončení léčby brentuximab vedotinem potvrdilo trvání kompletní remise s metabolicky negativním reziduem (26 × 17 mm) v mediastinu.


Závěr


U mladé pacientky s Hodgkinovým lymfomem iniciálně stadia IV B s masivním mediastinálním tumorem, s rizikovým relapsem po první linii léčby a dosažením kompletní remise po ASCT ve druhé linii byl jako konsolidační léčba zvolen brentuximab vedotin v 16 cyklech. Začátkem roku 2023 trvá kompletní remise, nyní 2,5 roku od ukončení terapie brentuximab vedotinem.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Čtvrtek 05.10.2023

Může vapování pomoci motivovaným dospělým přestat kouřit?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři