;

Novinky

Význam časného screeningu gestačního diabetu u obézních žen

3. 6. 2020 | Aktuality Diabetologie Gynekologie a porodnictví Kardiologie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Primárním cílem studie uveřejněné v American Journal of Obstetrics and Gynecology v lednu 2020 bylo zjistit, zda časný screening gestačního diabetu (před 20. týdnem) zlepšuje u obézních žen výsledky těhotenství.

Úvod

Obezita významně zvyšuje výskyt gestačního diabetu, který bývá spojován s makrosomií plodu, vyšším procentem operačních porodů, preeklampsie, dystokie ramének a neonatální hypoglykémie. V roce 2005 a opětovně v roce 2013 navrhla Americká gynekologicko-porodnická společnost (ACOG) časný screening gestačního diabetu (GDM) u obézních žen ve 14.–20. týdnu gravidity. Běžný screening GDM probíhá ve 24.–28. gestačním týdnu.

Protože dosud neexistovaly studie, které by dokládaly zlepšení perinatálních výsledků při časném screeningu u obézních žen, byla taková uspořádána na základě pověření ústavu National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK).

Materiál a metodika studie

V randomizované kontrolované studii byly srovnávány dvě skupiny obézních žen s BMI ≥ 30 kg/m2, u kterých byl proveden buď časný screening GDM (v 14.–20. týdnu), nebo rutinní screening GDM (v 24.–28. týdnu). Studie probíhala ve dvou terciárních zdravotnických zařízeních v USA. Mezi vylučovací kritéria účasti ve studii patřily preexistující diabetes mellitus, závažné chronické onemocnění, bariatrická operace a předchozí císařský řez.

Screening GDM zahrnoval glukózový toleranční test (stanovení glykémie za 1 hodinu po podání 50 g glukózy a v případě výsledku > 135 mg/dl stanovení glykémie za 3 hodiny po podání 100 g glukózy). Diagnóza GDM byla stanovena dle kritérií dle Carpentera–Coustana.

Ženy, u kterých nebyl ve 14.–20. gestačním týdnu zjištěn GDM, byly znovu vyšetřeny v období 24.–28. týdne.

Primární sledovaný parametr byl složený a zahrnoval makrosomii plodu, primární císařský řez, gestační hypertenzi, dystokii ramének, novorozeneckou hyperbilirubinémii a hypoglykémii novorozence během 48 hodin po porodu.

Výsledky

Celkem bylo randomizováno 962 žen, výsledek gravidity bylo dostupný u 922 probandek. Časný screening GDM proběhl u 459 žen (49,8 %), rutinní screening u 462 žen (50,2 %). Základní charakteristiky obou skupin byly vyvážené. Ve skupině s časným screeningem bylo 69 (15 %) žen s GDM, z toho byl GDM zjištěn u 29 (6,3 %) žen před 20. týdnem gestace a u 40 (8,7 %) žen po 24. týdnu gestace. Ve skupině s rutinním screeningem bylo diagnostikováno 56 případů GDM (12,1 %). Časný screening nesnížil incidenci složeného primárního sledovaného parametru, která činila 56,9 % při časném screeningu a 50,8 % při rutinním screeningu GDM (p = 0,07; relativní riziko 1,12; 95% CI, 0,99–1,26).

Závěr

Autoři konstatovali, že časný screening GDM u obézních žen provedený mezi 14. a 20. týdnem těhotenství nebyl spojen se snížením nežádoucích perinatálních výsledků zahrnujících makrosomii plodu, primární císařský řez, gestační hypertenzi, dystokii ramének, novorozeneckou hyperbilirubinémii a hypoglykémii.

(amo)

Zdroj: Harper L. M., Jauk V., Longo S. et al. Early gestational diabetes screening in obese women: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2020 Jan 9; pii: S0002-9378(19)32840-6. Dostupné na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31926951.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Sobota 11.07.2020

Vzácná komplikace cílené léčby ložiskové psoriázy: určíte správně diagnózu?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři