;

Novinky

Změny v úhradách zdravotní péče byly schváleny vládou

17. 11. 2020 | Právo Všechny specializace

Vláda ČR schválila na konci srpna nejrozsáhlejší novelu zákona o veřejném zdravotnictví v historii. Změny se týkají například dostupnosti léků na vzácná onemocnění, uplatňování nároků pacientů vůči zdravotním pojišťovnám či rozsahu kompetencí praktických lékařů a sester.

Nový systém se týká například léků na svalovou dystrofii či hematoonkologické diagnózy

Nesystémový, pomalý a složitý vstup inovativních léků do systému veřejného zdravotního pojištění, který v ČR dosud panuje, se má s novelou zákona změnit na rychlejší a transparentnější. Při schvalování úhrad léků na vzácná onemocnění bude fungovat zcela nový systém. Klíčovou roli při vstupu léku na trh bude hrát kolektivní poradní orgán se zástupci státu, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacientských organizací. Místo nejistoty a zdlouhavého čekání na vyjádření pojišťoven „podle § 16“ se zavádí objektivní posouzení podle definovaných kritérií. Hodnotit se bude například širší celospolečenský dopad vstupu léčiva do úhrad.

Delší doba dočasné úhrady

U vysoce inovativních léků vstupujících na trh, které mají vyšší účinnost a bezpečnost v porovnání se stávající terapií, ale nedisponují dostatkem dat nutných pro přiznání trvalé úhrady, se prodlužuje doba pro dočasnou úhradu. Během tohoto období bude možné shromáždit potřebné údaje a výrobce zároveň bude muset zajistit doléčení pacientů na vlastní náklady i v případě, že lhůta uplyne a daný léčivý přípravek nebude zařazen do trvalých úhrad.

(pak)

Zdroj: Dostupnější moderní léky i více kompetencí pro sestry, vláda schválila nejrozsáhlejší změny v úhradách zdravotní péče za posledních 15 let. Tisková zpráva MZ ČR, 24. 8. 2020. Dostupné na https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/dostupnejsi-moderni-leky-i-vice-kompetenci-pro-sestry-vlada-schvalila-nejrozsahlejsi-zmeny-v-uhradach-zdravotni-pece-za-poslednich-15-let/.

 

 

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Středa 02.12.2020

Prevence preeklampsie v těhotenství: který lék by mohl nejlépe fungovat?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři