;

Novinky

Zvyšování dávek antikonvulziv v těhotenství: ano, nebo ne?

18. 5. 2022 | Aktuality Gynekologie a porodnictví Neurologie

Těhotné ženy s epilepsií mohou procházet výkyvy hladin léků a tím mohou být vystavené zvýšenému riziku záchvatů. Změny koncentrací léčiv ale dosud nebyly objektivizovány na větším vzorku žen a porovnány v různých stadiích těhotenství. To se změnilo s následující studií.

Stejný věk žen, rozdíl je jen v děloze

K tomuto cíli směřovala studie MONEAD, která se mimo jiné zabývala i rozvojem nervové soustavy plodů. Studovala dvě kohorty žen mezi 14 a 45 lety věku. V jedné byly gravidní ženy (v době vstupu do studie před 20. týdnem těhotenství), členky druhé kohorty těhotné nebyly a těhotenství neplánovaly.

Všechny tyto ženy užívaly různé léky na epilepsii, a to buď jako monoterapii, nebo v kombinaci s neinteragujícími léčivy. Kohorta těhotných byla sledována ještě 9 měsíců po porodu a kohorta kontrol po stejně dlouhou dobu. Odběry se prováděly u těhotných žen čtyřikrát před porodem a třikrát po porodu, u negravidních žen proběhlo 7 plánovaných kontrol během 18 měsíců. Hlavním cílem bylo porovnat hladiny léků (adjustované na dávku) u těchto dvou kohort.

Které hladiny se snižují?

Studie se zúčastnilo celkem 326 těhotných průměrného věku 29 let (19–43) a 104 kontrol stejného věkového průměru – v průměrném věku 29 let (16–43). Ve srovnání s poporodními hladinami byly hladiny léků v těhotenství snížené: u lamotriginu o 56,1 % (z 15,60 μg/l/mg na 6,85 μg/l/mg; P < 0,001), u levetiracetamu o 36,8 % (z 11,33 μg/l/mg na 7,16 μg/l/mg; P < 0,001), u karbamazepinu o 17,3 % (z 11,56 μg/l/mg na 7,97 μg/l/mg; P = 0,03), u oxkarbazepinu o 32,6 % (z 11,55 μg/l/mg na 7,79 μg/l/mg; P < 0,001), u nevázaného oxkarbazepinu o 30,6 % (z 6,15 μg/l/mg na 4,27 μg/l/mg; P < 0,001), u lakosamidu o 39,9 % (z 26,14 μg/l/mg na 15,71 μg/l/mg; P < 0,001) a u zonisamidu o 29,8 % (z 40,12 μg/l/mg na 28,15 μg/l/mg; P < 0,001).

Naopak žádné změny hladin nebyly pozorovány u volných forem karbamazepinu, karbamapezin-10,11-epoxidu a topiramátu, ačkoli u topiramátu obecně pokles pozorován byl (z 29,83 μg/l/mg na 13,77 μg/l/mg; P = 0,18).

 

Každý týden nižší hladiny

Ve srovnání s kontrolami navíc významně klesaly mediány hladin léčiv s každým dalším týdnem těhotenství: u karbamazepinu o 0,14 (0,06) μg/l/mg (P = 0,02), u volného karbamazepinu o 0,04 (0,01) μg/l/mg (P = 0,01), u lakosamidu o 0,23 (0,07) μg/l/mg (P < 0,001), u lamotriginu o 0,20 (0,02) μg/l/mg (P < 0,001), u levetiracetamu o 0,06 (0,03) μg/l/mg (P = 0,01), u oxkarbazepinu o 0,14 (0,04) μg/l/mg (P < 0,001), u volného oxkarbazepinu o 0,11 (0,03) μg/l/mg (P < 0,001) a u zonisamidu o 0,53 (0,14) μg/l/mg (P < 0,001). Týdenní poklesy nebyly statisticky významné u topiramátu (o 0,35 [0,20] μg/l/mg za týden) a u karbamazepin-10,11-epoxidu (o 0,02 [0,01] μg/l/mg za týden).

 

Monitorujte!

Tato studie tedy ukazuje na léčiva, u kterých by mělo být v těhotenství prováděno monitorování jejich hladin. Autoři doporučují, aby se u vytipovaných léků začalo s monitoringem co nejdříve a trval po celou dobu těhotenství.

(pez)

Zdroj: Pennell P. B., Karanam A., Meador K. J., Gerard E., Kalayjian L., Penovich P., Matthews A., McElrath T. M., Birnbaum A. K. MONEAD Study Group. Antiseizure Medication Concentrations During Pregnancy: Results From the Maternal Outcomes and Neurodevelopmental Effects of Antiepileptic Drugs (MONEAD) Study. JAMA Neurol. 2022 Feb 14: e215487; doi: 10,1001/jamaneurol.2021.5487. Epub ahead of print. PMID: 35157004; PMCID: PMC8845026. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35157004/.

Foto: Pixabay.com

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Sobota 25.06.2022

Znáte nová doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního infarktu myokardu?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři