;

Sběry dat

Neintervenční studie

Terapie sezónní alergické rhinitidy

Alergologie a imunologie

Studie je zaměřena na pacienty se sezónní a celoroční alergickou rhinitidou, u nichž byla dosavadní doporučená léčba neúčinná.

Neintervenční studie

Cílená léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy

Dermatologie

Neintervenční studie si klade za cíl přinést důkazy z reálné praxe v ČR týkající se profilů pacientů, rozhodovacího algoritmu lékaře a účinnosti konkrétní cílené léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou v podmínkách každodenní praxe.

Partneři