;

Sběry dat

Průzkum

Nádorová bolest

Algeziologie Onkologie

Výzkum je zaměřen na výskyt nádorové bolesti u pacientů dotazovaných lékařů. Dále sleduje preference lékařů v užití konkrétních léčivých látek k terapii těchto bolestí a postupy při zhodnocování a zaznamenávání informací o bolesti.

Průzkum

Diagnostika a léčba infekcí

Dermatologie Infekční medicína

Výzkum je zaměřen na výskyt infekcí kůže mezi pacienty dotazovaných lékařů. Dále sleduje preference lékařů v užití konkrétních léčivých látek k léčbě těchto onemocnění v běžné lékařské praxi pro porovnání s výsledky rozsáhlé mezinárodní studie.

Průzkum

Diagnostika a léčba deprese

Psychiatrie

On-line dotazník, jehož cílem je zjistit, kolik pacientů s jakou mírou deprese lékaři-psychiatři mají v péči. Zároveň jde o hodnocení používaných léčivých látek podle daných kritérií.

Průzkum

Neuropatická bolest – diagnostika a léčba

Anesteziologie a resuscitace Fyzioterapie Chirurgie všeobecná Neurochirurgie Neurologie Rehabilitace

Kvantitativní průzkum na téma Neuropatická bolest uskutečněný v ČR zaměřený na zjištění preferencí jednotlivých skupin léčiv v terapii neuropatické bolesti z hlediska oblíbenosti, účinnosti a bezpečnosti.

Průzkum

ADHD u dětí

Psychiatrie

Dotazník sbírá informace o obecných postojích psychiatrů k léčbě ADHD u dětí. Podrobněji se pak zaměřuje na léčbu ADHD pomocí vybraných látek.

Průzkum

ADHD u dospělých

Psychiatrie

Dotazník sbírá informace o obecných postojích psychiatrů k léčbě ADHD u dospělých pacientů. Podrobněji se pak zaměřuje na léčbu ADHD pomocí vybraných látek.

Partneři