;

Novinky

Léčba polyneuropatické bolesti u pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

14.11.2023 | Kazuistiky Urologie

Kazuistika popisuje pacienta s generalizovaným, kastračně rezistentním karcinomem prostaty s metastázami v kostech, který trpí neuropatickými bolestmi.

Zavedení kombinace leuprorelinu a tapentadolu vedlo k potlačení růstu nádoru, zlepšilo kontrolu bolesti a mělo celkově pozitivní dopad na průběh onemocnění.

Anamnéza:

Pacient ve věku 65 let je bývalým stavebním inženýrem, pracoval na stavbách s potenciální expozicí azbestu a byl vystaven těžké fyzické zátěži. Pacientovi byl diagnostikován špatně diferencovaný karcinom prostaty s Gleasonovým skóre 8 (4 + 4) s kostními metastázami. Byl léčen kompletní androgenní blokádou cyproteronem a leuprorelinem po dobu 18 měsíců. Léčba byla ukončena pro vzestup PSA.

Vstupní vyšetření, diagnóza:

Pacient nyní trpí generalizovaným, kastračně rezistentním karcinomem prostaty a polyneuropatickou bolestí. Uvádí subjektivní potíže (časté močení, nykturii, urgentní potřebu močit). Trpí perzistentní inkontinencí a má zvýšený postvoidní reziduální objem moči.

Předchozí terapie:

Pacient byl léčen docetaxelem s dobrým klinickým efektem. Léčba však byla ukončena v důsledku rozvoje výrazné periferní neuropatie a bolesti končetin. Následně byly nasazeny gabapentin a amitryptilin, které však nepřinesly úlevu. Dále byl léčen kyselinou zoledronovou po dobu čtyř měsíců. Pro zmírnění bolesti byl podán fentanyl a dále tapentadol, což vedlo k nápadnému zlepšení neuropatických obtíží. Léčba tapentadolem vedla během tří měsíců léčby k normalizaci stavu pacienta a ke zlepšení kvality života. Následně byla opětovně zahájena terapie docetaxelem a pacient pokračoval v užívání tapentadolu. V rámci podpůrné terapie byla pro léčbu neuropatické bolesti zahájena fyzioterapie, pacient absolvoval konzultaci týkající se dietních opatření a pravidel zdravého životního stylu. Pacientovi a jeho rodině byla poskytnuta psychosociální podpora.

Aktuální terapie:

Byla zahájena terapie leuprorelinem. Pacient dále pokračoval v užívání tapentadolu. Leuprorelin prokázal výraznou účinnost ve snižování hladiny PSA a následkem léčby došlo ke stabilizaci onemocnění a zlepšení symptomatických projevů. Léčba byla spojena s nežádoucími účinky s nízkou závažností (zvětšení prsní žlázy).

Zhodnocení terapie:

Pacient snášel léčbu velmi dobře. Lékař hodnotí léčbu jako velmi bezpečnou a dobře tolerovanou. Kombinace tapentadolu a leuprorelinu měla pozitivní dopad na kontrolu bolesti, růst nádoru a celkový průběh onemocnění, což přispělo k celkovému zlepšení stavu pacienta.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Úterý 16.07.2024

Pro který typ pneumonie může být zdrojem bakteriální mikroflóra dutiny ústní?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři