;

O projektu

Webové stránky LÉKAŘOVO.cz představují odborný informační a edukační portál pro lékaře. Odborníci zde najdou aktuální obsah napříč medicínskými obory, zejména:

  • odborné články a studie,
  • edukační kvízy,
  • online kurzy kreditované příslušnou Lékařskou komorou,
  • sběry dat (kazuistiky, neintervenční studie, ...), do kterých se lze aktivně zapojit,
  • online nástroje pro usnadnění každodenní medicínské praxe,
  • Twitter příspěvky sledující dění v domácí i světové medicíně,
  • právní a daňové poradenství se zaměřením na výkon lékařské praxe a tematické články.

Projekt má českou a slovenskou mutaci.
Registrace a vstup na stránky jsou zdarma.

Partneři