;

Novinky

Přečíst článek
Neoadjuvantní terapie karcinomu prostaty

18. 9. 2023

Kazuistika popisuje případ mladého pacienta s vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty, který nad očekávání profitoval z neoadjuvantní terapie leuprorelinem.

Přečíst článek
Terapie depresivní poruchy středně těžké fáze

18. 9. 2023

Kazuistika popisuje případ ženy trpící depresivní poruchou po prodělaném onemocnění covid-19. Po nedostatečné terapeutické odpovědi na tianeptin byl nasazen bupropion , čímž bylo dosaženo výrazného zlepšení stavu.

Přečíst článek
Nová buněčná terapie pro léčbu těžké hypoglykémie schválena FDA

8. 8. 2023

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv dnes schválil první alogenní (dárcovskou) buněčnou terapii pankreatických ostrůvků vyrobených z buněk pankreatu zemřelého dárce pro léčbu diabetu 1. typu.

Přečíst článek
Úspěšná terapie staršího pacienta s LUTS

19. 7. 2023

Kazuistika popisuje úspěšnou léčbu staršího pacienta s obstrukčními a iritačními symptomy postihujícími dolní cesty močové (LUTS – lower urinary tract symptoms).

Přečíst článek
Efekt léčby bupropionem u pacienta s úzkostí a sedací při léčbě SSRI

19. 7. 2023

Kazuistika prezentuje úspěšný převod medikace ze SSRI na NDRI u mladého pacienta s depresivní poruchou a úzkostí.

Přečíst článek
Úspěšná konsolidace progredujícího Hodgkinova lymfomu pomocí brentuximab vedotinu

15. 5. 2023

MUDr. Jana Marková, Hematologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

Přečíst článek
Dlouhodobá úspěšná léčba pacientky s mnohočetným myelomem kombinací lenalidomid, ixazomib a dexametazon

15. 5. 2023

MUDr. Petr Pavlíček, Interní hematologická klinika, FN Královské Vinohrady

Přečíst článek
Léčba relabujícího/refrakterního ALK negativního anaplastického velkobuněčného lymfomu brentuximab vedotinem s následnou autologní transplantací hematopoetických kmenových buněk

15. 5. 2023

MUDr. Kateřina Steinerová, Hematologicko-onkologické oddělení FN

Kvíz týdne

Čtvrtek 05.10.2023

Může vapování pomoci motivovaným dospělým přestat kouřit?

reklama

Vyhledávání

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři