;

Novinky

Přečíst článek
Insomnie je dlouhodobý stav, vyžaduje včasnou diagnostiku a intervenci

20. 1. 2021

Kanadští odborníci v odborném periodiku JAMA Network Open upozorňují, že insomnie je převážně chronickým zdravotním problémem, což je nutné zohlednit při prognóze i léčbě těchto pacientů.

Přečíst článek
Onemocnění covid-19 a dopady na duševní zdraví a využívání zdravotních služeb u starších osob s polymorbiditou

18. 1. 2021

Pandemie covidu-19 výrazně ovlivnila využívání zdravotních služeb u starších osob s více chronickými chorobami stejně jako jejich duševní zdraví a pocit osamění. Podrobnosti přináší čínská studie, jejímž cílem bylo popsat tyto parametry před vypuknutím pandemie a po ní.

Přečíst článek
Pandemie covidu-19 dává zelenou technologiím mHealth

13. 1. 2021

Jaký vliv mají technologie mHealth na průběh šíření viru SARS-CoV-2? Zajímavé výsledky studie přináší odborný časopis IEEE Open Journal of Engineering in Medicine. Za studií stojí multioborový tým expertů.

Přečíst článek
Ministerstvo zdravotnictví podporuje péči o duševní zdraví dětí formou dotace

5. 1. 2021

MZ ČR vyhlásilo v říjnu 2020 možnost předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty. Maximální možná dotace pro jeden tým činila 11 050 000 korun.

Přečíst článek
Vliv pohybu a spánku v rámci denního cyklu na kardiometabolické zdraví

4. 1. 2021

Finové zkoumali, jaké je využití času každého ze čtyř hlavních vzorců pohybového chování během 24 hodin a jak jsou realokace času mezi pohybovým chováním spojeny s ukazateli kardiometabolického zdraví včetně adipozity, obezity, glykémie, inzulinémie a cholesterolémie u dospělých.

Přečíst článek
Nespavost a depresivní ladění u samostatně žijící seniorky

21. 12. 2020

Žena ve věku 73 let bez somatických onemocnění je ve starobním důchodu a v domácnosti žije sama. Netrpí žádnou alergií a v minulosti neprodělala operace ani úrazy. Alkohol nekonzumuje, denně kouří maximálně 7 cigaret.

Přečíst článek
Pravidelné užívání PPI zvyšuje riziko diabetu

21. 12. 2020

Výsledky ze tří prospektivních kohortových studií ukazují souvislost mezi pravidelným užíváním PPI a rozvojem diabetu 2. typu (DM2). Na zvýšený výskyt DM2 u pacientů s omeprazolem, pantoprazolem či jiným léčivem ze skupiny PPI upozornila nedávná randomizovaná kontrolovaná studie.

Přečíst článek
Baricitinib: nová perorální léčba středně těžké až těžké atopické dermatitidy

16. 12. 2020

Baricitinib byl již v minulosti schválen pro léčbu revmatoidní artritidy. Nyní Evropská léková agentura (EMA) doporučila rozšíření registrace baricitinibu i pro léčbu střední až těžké atopické dermatitidy u dospělých, kteří jsou adepty na systémovou terapii.

Kvíz měsíce

Čtvrtek 21.01.2021

Nový rizikový faktor depresí, úzkostí a předčasného úmrtí u dětí a dospívajících. Víte, který to je?

reklama

Vyhledávání

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři